Sonic Underground (OST) - Listen To Your Heart (Czech translation)

English

Listen To Your Heart

When you’ve got a choice to make
And you don’t know which road to take
Or how to feel
Listen to your heart, girl
 
When you look into his eyes
And you’re not sure if he’s telling lies
Or if it’s real
Listen to your heart, girl
 
Listen to your heart, girl
Listen to your heart, girl
‘Cause the heart’s not gonna lie to you
Listen to your heart, girl
Listen to your heart, girl
And I know you’ll always be hearing the truth
If you listen to your heart
 
Ahh...
When there’s people in your life
Trying to tell you what is right what do you do?
Listen to your heart, girl
Do you take a brand new road
Or the one you’ve always known
Am I gettin’ through?
Listen to your heart, girl
 
Listen to your heart, girl
Listen to your heart, girl
‘Cause the heart’s not gonna to lie to you
Listen to your heart, girl
Listen to your heart, girl
And I know you’ll always be hearing the truth
If you listen to your heart
 
You got to listen, listen to your heart
 
Submitted by Achampnator on Fri, 05/01/2018 - 18:40
Align paragraphs
Czech translation

Naslouchej svému srdci

Když máte na výběr
A nevíte, kterou cestou je třeba vzít
Nebo jak cítit
Poslouchej své srdce, děvče
 
Když se podíváte do jeho očí
A nejste si jistý, jestli říká lži
Nebo pokud je to skutečné
Poslouchej své srdce, děvče
 
Poslouchej své srdce, děvče
Poslouchej své srdce, děvče
Protože srdce ti nebude lhát
Poslouchej své srdce, děvče
Poslouchej své srdce, děvče
A vím, že budete vždycky slyšet pravdu
Pokud posloucháte své srdce
 
Ahh ...
Když jsou ve vašem životě lidé
Snažím se vám říct, co je správné, co děláte?
Poslouchej své srdce, děvče
Užíváte zcela novou cestu
Nebo to, co jste vždycky znal
Jdeme přes?
Poslouchej své srdce, děvče
 
Poslouchej své srdce, děvče
Poslouchej své srdce, děvče
Protože srdce ti nebude lhát
Poslouchej své srdce, děvče
Poslouchej své srdce, děvče
A vím, že budete vždycky slyšet pravdu
Pokud posloucháte své srdce
 
Musíte poslouchat, poslouchat své srdce
 
The Translation is ©Achampnator so before using it ask for permission

In case of a source field link belongs the Translation to the Copyright Owner where the link goes to
Submitted by Achampnator on Wed, 10/01/2018 - 22:17
More translations of "Listen To Your Heart"
Sonic Underground (OST): Top 3
See also
Comments