Advertisements

Livendza armanji (Romanian translation)

  • Artist: Gramoste
  • Song: Livendza armanji
  • Translations: Romanian
Aromanian

Livendza armanji

O, haidi s'iasâ ficiorjii armanji,
Gioclu s'lu'ahurhimu.
Unu câti unu, noi s'n'asculãmu,
Arada s'nâ harsimu!
 
O, câ nâ him livendzâ-armanji,
Gionji di soii marii.
Gioclu sh-canticlu armânescu,
Li dutsemu cu hari.
 
O, armânamea nâ mutreashti,
Îmsheats capitanji.
O, tinireatsa nâ'i hârseari,
Him gionji liundari!
 
O, gioclu aestu lu'anvitsãmu
Di la aushji, dit hoarâ.
O, gioclu sh'cântitsli a lor,
Vloarâ nu va s'chearâ!
 
Submitted by SaebastianSaebastian on Sat, 21/09/2019 - 17:35
Romanian translationRomanian
Align paragraphs
A A

Aromâni curajoși

Oh, haide, sa iasă feciorii aromâni,
Jocul să-l pornim.
Unul câte unul, să ne sculăm,
De obiceiuri să ne bucurăm!
 
Oh, că (ne) suntem aromâni curajoși,
Bărbați de soi mare.
Jocul și cântecul aromânesc,
Le ducem cu bucurie.
 
Oh, spiritul aromânesc ne privește,
Frumoși căpitani.
Oh, tinirețea ne fericește,
Suntem bărbați luptători
 
Oh, jocul ăsta îl învățăm,
De la bătrâni, din sat.
Oh, jocul și cântecele lor,
Niciodată nu vor pieri!
 
Submitted by SaebastianSaebastian on Sat, 21/09/2019 - 17:41
More translations of "Livendza armanji"
Romanian Saebastian
Comments
Advertisements
Read about music throughout history