Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Living Without You (Bulgarian translation)

  • Artist: Beth Crowley Featuring artist: -
  • Song: Living Without You
    1 translation
    Bulgarian
Bulgarian translationBulgarian
/English
A A

Живея без теб

Вървя сам/а
ускорявам и забавям
по улиците които познавахме
защото къщата ни
вече не се усеща като дом
не и от известно време
тананикам си
слушайки всичките ти любими песни
затварям очите си и си представям, че не си си отишъл/ла
спомняйки си усмивката ти.
 
Пиша ти писма които никога няма да прочетеш
рисувам ти картини които няма да видиш
през целия си живот не съм си мислел/а, че ще
живея без теб.
Изгубих част от мен която никога няма да намеря,
но продължавам да се оглеждам за знак,
че не си си тръгнал/а и не си ме оставил/а далеч назад
живея без теб.
 
Става късно
кълна се, че виждам лицето ти сред тълпата
обръщам се и трябва да проверя двойно
въпреки, че знам, че няма да си ти
чувам гласа ти
симфония която се извисява над шума
казвайки ми, че трябва да избирам
да стоя мирно или да започна наново.
 
Пиша ти писма които никога няма да прочетеш
рисувам ти картини които няма да видиш
през целия си живот не съм си мислел/а, че ще
живея без теб.
Изгубих част от мен която никога няма да намеря,
но продължавам да се оглеждам за знак,
че не си си тръгнал/а и не си ме оставил/а далеч назад
живея без теб.
 
Ще опитам да завърша което ти започна
да бъда човека, който ти искаше
да виждам красивото в света.
Казват че човек никога не те напуска
Боже, моля се това да е вярно
но винаги ще боли.
 
Пиша ти писма които никога няма да прочетеш
рисувам ти картини които няма да видиш
през целия си живот не съм си мислел/а, че ще
живея без теб.
Изгубих част от мен която никога няма да намеря,
но продължавам да се оглеждам за знак,
че не си си тръгнал/а и не си ме оставил/а далеч назад
живея без теб.
 
Thanks!
Submitted by mihaela_r_sotirovamihaela_r_sotirova on 2021-12-29
English
English
English

Living Without You

Beth Crowley: Top 3
Comments
Read about music throughout history