Advertisements

Lo straniero (Hebrew translation)

Hebrew translationHebrew
A A

הזר

עם פנים זרות אלה
אני פשוט איש אמיתי
גם אם זה לא נראה לך כך.
עיניי צלולות כמו הים
מסוגל רק לחלום
ועכשיו כבר לא חולם עוד.
 
חצי פיראט, חצי אמן
נודד מוזיקאי
שכמעט גונב את מה שמעניק
עם פה זה שישתה
מכל מזרקה שהוא רואה
וכנראה שלעולם לא יפסיק.
 
עם פנים זרות אלה
עברתי את דרך חיי
בלי לדעת לאן ללכת
זו הייתה שמש הקיץ
ואלף נשים מאוהבות
משתוקקות להתבגר עם גילי.
 
כאב לי בגלוי
ולפעמים גם סבלתי
אך ללא בכייה
וְאַתְּ נשמתי אַתְּ יודעת
בטיהור עונש זה יסתיים
מלבד נס עכשיו.
 
עם פנים זרות אלה
על ספינה נטושה
ניגשתי לבסוף אלייך
עכשיו את אסירה
של ה'כימרה' הנהדרת הזו
של אהבה נטולת גיל.
 
את תהיי מלכה למשול,
דברים שתחלמי עליהם
יתגשמו למציאות
אהבתנו תחזיק מעמד
לתקופה קצרה
עד בוא הקץ.
 
אהבתנו תחזיק מעמד
לתקופה קצרה
עד בוא הקץ.
 
Thanks!
Submitted by SoldiSoldi on Tue, 21/09/2021 - 19:29
Italian
Italian
Italian

Lo straniero

Comments
Read about music throughout history