Fire Emblem Fates (OST) - Lost in Thoughts All Alone (Filipino/Tagalog translation)

Filipino/Tagalog translation

Nag-iisip mag-isa

Para kang alon, laging nakalaan
Buhay sa dalampasigan na hindi maabot
Laging nag-babago, dumadaloy parang panahon
Ang iyong landas na tatahakin
 
Sa liwanag, may kamay na umabot
Puso mo hinati ng punyal
Mga panaginip naglalaho
Yakapin ang bagong araw
Kanta ng pag-ibig at pagsilang
Liwanag nagsabog sa langit
Liwayway binasag ang dilim, kasing puti ng buto
Nag-iisip na mag-isa
 
Para kang alon, laging nakalaan
Buhay sa dalampasigan na hindi maabot
Laging nag-babago, dumadaloy parang panahon
Ang iyong landas na tatahakin
 
Yakapin ang dilim na iyong tirahan
Titigan ang tronong walang laman
Mga pamanang kasinungalingan
Kilalang maskara
Kantahan mo ako ng kanta ng pananakop at kapalaran
Itim na poste bumibigay sa bigat
Gabi bumabasag sa liwanag na parang bato
Nag-iisip na mag-isa
 
Daan mo na tinatahak ay iyong kapalaran, sundin mo
Mga pasakit mo at kaligayahan ay mawawala, sundin mo
 
Buhay ay hindi lang puno ng saya o pasakit
Baka ang tinik sa iyong puso magiging rosas
 
Pusong may pasan lulubog sa lupa
Itim na belo nahulog
Hindi araw o gabi, tama o mali
Para sa katotohanan at kapayapaan ang iyong laban
 
Kantahan mo ako ng katahimikan at dugo
Bagsak ng ulan hindi mahugasan ang putik
Sa loob ng aking sinaunang puso buhay ang galit at pagmamataas
Wala bang nakakarinig ng aking mga iyak
 
Para kang alon, laging nakalaan
Buhay sa dalampasigan na hindi maabot
Laging nag-babago, dumadaloy parang panahon
Ang iyong landas na tatahakin
 
Para kang mga itim na alon
 
Submitted by Marco Pogi on Wed, 06/07/2016 - 21:55
Added in reply to request by Aquatic Melody
English

Lost in Thoughts All Alone

More translations of "Lost in Thoughts All..."
Filipino/TagalogMarco Pogi
Please help to translate "Lost in Thoughts All..."
Fire Emblem Fates (OST): Top 3
See also
Comments