Loupežník (English translation)

Czech
Czech
A A

Loupežník

Ve městě Banbridge mladý Vilém žil,
v rodině sedláře se narodil.
A že už od mládí šikovný byl,
u táty sedlářem se vyučil.
U táty sedlářem se vyučil.
 
V dvaceti krásnou Markétku si vzal,
víc než svůj život, on ji miloval.
A chtěl jí bohatství a přepych dát,
proto se loupežníkem musel stát.
Proto se loupežníkem musel stát.
 
A tak se Vilém loupežníkem stal,
královskou cestu v lese přepadal.
Tam Lorda Goldinga on oloupil,
a šaty pro Markétku nakoupil.
A šaty pro Markétku nakoupil.
 
Však chudým lidem nikdy neškodil,
na stezky obchodníků nechodil.
Bohatým baronům a lordům bral,
se zlatem za Markétkou pospíchal.
Se zlatem za Markétkou pospíchal.
 
Ačkoliv žádného z nich nezabil,
brzy se v celém kraji proslavil.
Starosta z Banbridge pomstu přísahal,
na jeho hlavu tisíc liber dal.
Na jeho hlavu tisíc liber dal.
 
Aby svou Markétku víc pobavil,
tak se s ní do divadla vypravil,
že ji ta veselá hra potěší.
To ale nebyl nápad nejlepší.
To ale nebyl nápad nejlepší.
 
Lord Golding poblíž své muže měl,
Viléma před divadlem uviděl.
A tak ho na náměstí chytili,
a do žaláře v poutech vsadili.
A do žaláře v poutech vsadili.
 
Už pro Viléma zazněl rozsudek,
Markétko, nemysli teď na smutek.
Už na náměstí šibenice ční,
tam bude viset, až se rozední.
Tam bude viset, až se rozední.
 
Submitted by ArisuaqArisuaq on Sat, 27/11/2021 - 15:30
English translationEnglish
Align paragraphs

Highwayman

In town of Banbridge once young William lived,
he has born in a family of saddler.
And because he was handy since his youth,
he has learned to be a saddler from his dad.
He has learned to be a saddler from his dad.
 
In his twenty years, he married beautiful Margareth,
he loved her more than his own life.
And wanted to give her wealth and luxury,
so he had to become a highwayman.
So he had to become a highwayman.
 
So William became a highwayman,
he assaulted the kings' road in the forest.
He robbed Lord Golding there,
and bought a dress for Margareth.
And bought a dress for Margareth.
 
But he never made any harm to poor people
and never went to merchanters' paths.
He stole from wealthy barons and lords,
and hurried to Margareth with gold.
And hurried to Margareth with gold.
 
Though he didn't kill any of them,
he soon became famous in all the region.
Mayor of Banbridge has sweared a revenge,
and promised thousand pounds for his head.
And promised thousand pounds for his head.
 
To entertain his Margareth more,
he went to theatre with her,
thinking the happy play will please her.
But it was not the best idea at all.
But it was not the best idea at all.
 
Lord Golding had his men nearby,
and saw William in front of theatre.
So, they've caught him in the centre,
and put him into jail with chains.
And put him into jail with chains.
 
Now the judgment has sounded for William,
Margareth, don't think about the sadness now.
Now, the gibbet towers in the towncentre,
he will hang there when the dawn comes.
He will hang there when the dawn comes.
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by ArisuaqArisuaq on Sat, 27/11/2021 - 15:43
Comments
Read about music throughout history