Boney M. - African Moon (Tongan translation)

Tongan translation

Māhina Afelika

Māhina Afelika
Luelue mo e ngalu peau mālohi
Te tau a'u ai fakavave
Ongo'i he matangi lolotonga ki hotau folau ki nuku ko e Māhina Afelika.
 
Māhina Afelika
Patutu 'eku loto 'o hange ko ha nafa
Pea hoko he ho'ataa
Kāinga kuo mau tuku, te mau toe jio kia kinautolu
Māhina Afelika.
 
Māhina Afelika
Tokua, teu toe jio ka koe
'Io, teu toe lotua ki he patu mo'oni 'o e nafa
'Oi, 'io, 'oku ou folau'i, pea ku ongo'i ho'o māfanafana la'ā
Māhina Afelika.
 
Māhina Afelika
Matamata ki tahi
Ha fakataha, 'e 'i ai ia 'i he la'ā efiafi
'Oi, ha mo'ui fo'ou 'oku tali ia 'ia au
Māhina Afelika.
 
Māhina Afelika
Ko e fonua ni, ko hoku nuku totonu
Hala'ataa te tau fano
'E 'ikai te ke tangi ki ho'o fanga tama mo e ngaahi 'ofefine
Māhina Afelika.
 
Puke ho 'ulu ki 'olunga
'E 'iloa koe ha'aho
Tu'u pea polepole atu
'Oji ho loto mamahi kakato
Puke ho 'ulu ki 'olunga
Pea te ke fiu!
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Thu, 25/05/2017 - 14:56
English

African Moon

More translations of "African Moon"
Boney M.: Top 3
See also
Comments