Ibtissam Tiskat - Ma Fi Men Habibi (مافي من حبيبي) (Transliteration)

Transliteration

Ma Fi Men Habibi

mafy min habibi bijamala
jumalat hataa bikhiala
allah htun fi qalibih
tin waeasil mafi mina
kamr yadwi kanatan . fi layliin
malak 'iiniy ahs . ya wayli
law bs ahdanat marat wahda
'ahasa dakhil fi jana
ma fyni awsf gharama
kuli adhwb bikalama
law bs yantiq aismi ah
ansat jaruhiun wakulun wana
kalimat habibiun . bilisana
tasahar khayali . wakiana
ka'aniy fi ealam thani wallah
qalilat law kulat jana
kl ma ashwfat anst haliun
wayatir aismi min baly
fi jadhibitat fi hanana
kuli adhwb 'iiniy bhadna
mafyny 'akmal . biduna
tarakhas hayatiun . lieuyuna
sabhanat rabiy alkalima
waetani kl shy tamana
mafy min habibi bijamala
jumalat hataa bikhiala
allah htun fi qalibih
tin waeasil mafi mina
 
Submitted by Guest on Wed, 14/03/2018 - 09:42
Added in reply to request by Kicia14021991
Arabic

Ma Fi Men Habibi (مافي من حبيبي)

More translations of "Ma Fi Men Habibi ..."
TransliterationGuest
Please help to translate "Ma Fi Men Habibi ..."
See also
Comments