Ma France (Dutch translation)

Advertisements
French

Ma France

De plaines en forêts de vallons en collines
Du printemps qui va naître à tes mortes saisons
De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine
Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson
Ma France
 
Au grand soleil d'été qui courbe la Provence
Des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche
Quelque chose dans l'air a cette transparence
Et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche
Ma France
 
Cet air de liberté au-delà des frontières
Aux peuples étrangers qui donnait le vertige
Et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige
Elle répond toujours du nom de Robespierre
Ma France
 
Celle du vieil Hugo tonnant de son exil
Des enfants de cinq ans travaillant dans les mines
Celle qui construisit de ses mains vos usines
Celle dont monsieur Thiers a dit qu'on la fusille
Ma France
 
Picasso tient le monde au bout de sa palette
Des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes
Ils n'en finissent pas tes artistes prophètes
De dire qu'il est temps que le malheur succombe
Ma France
 
Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une
Celle qui paie toujours vos crimes vos erreurs
En remplissant l'histoire et ses fosses communes
Que je chante à jamais celle des travailleurs
Ma France
 
Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches
Pour la lutte obstiné de ce temps quotidien
Du journal que l'on vend le matin d'un dimanche
A l'affiche qu'on colle au mur du lendemain
Ma France
 
Qu'elle monte des mines descende des collines
Celle qui chante en moi la belle la rebelle
Elle tient l'avenir, serré dans ses mains fines
Celle de trente-six à soixante-huit chandelles
Ma France
 
Submitted by Malivone on Fri, 05/09/2014 - 15:36
Last edited by Sophia_ on Wed, 12/07/2017 - 10:26
Submitter's comments:

---

Align paragraphs
Dutch translation

Mijn Frankrijk (1969)

Van de open velden tot de bossen, van de valleien tot de heuvels
Van de lente die eraan komt tot de koude seizoenen
Van wat ik heb meegemaakt tot waar ik van droom
Mijn lied voor jou zal nooit af zijn
Mijn Frankrijk
 
In de volle zomerzon die zich over de Provence buigt
Van de bremstruiken in Bretagne tot de heidevelden van de Ardèche
Iets in de lucht heeft die helderheid
En die smaak van geluk waar ik een droge mond van krijg
Mijn Frankrijk
 
Dat gevoel van vrijheid dat zich voorbij de grenzen uitstrekte
Naar andere volken die het de adem benam
En waarvan u nu het prestige heeft aangetast (noot 1/2)
Frankrijk luistert nog steeds naar de naam Robespierre (noot 3/4)
Mijn Frankrijk
 
Het Frankrijk van de oude Hugo die vanuit zijn ballingschap tekeer ging (noot 5)
Van de kinderen van vijf jaar die in de mijnen werkten
Van hen die met hun handen uw fabrieken bouwden (noot 1)
Van hen die gefusilleerd werden in opdracht van meneer Thiers (noot 6)
Mijn Frankrijk
 
Picasso heeft de wereld op de punt van zijn spatel
Van de lippen van de dichter Eluard vliegen duiven weg (noot 7)
Zij houden hun mond niet dicht de artiesten profeten
Ze blijven zeggen dat het tijd is om een einde te maken aan de ellende
Mijn Frankrijk
 
Hun stemmen vermenigvuldigen zich en worden één stem
Die altijd betaalt voor uw misdaden en uw fouten (noot 1)
Die de geschiedenisboeken en de massagraven vult
Ik zal altijd blijven zingen over de stem van de arbeiders
Mijn Frankrijk
 
De stem die in plaats van goud slechts slapeloze nachten heeft
Voor de taaie strijd die dagelijks gestreden wordt
Van de krant die zondagochtend wordt verkocht (noot 8)
Tot de poster die de volgende dag op de muur wordt geplakt
Mijn Frankrijk
 
Laat Marianne uit de mijnen omhoog komen en de heuvels afdalen (noot 9)
Zij die in mij zingt, de mooie rebel
Zij houdt de toekomst in haar tere handen
Zij die sterretjes zag door de knal van mei 1968 (noot 10)
Mijn Frankrijk
 
Submitted by hanengerda on Sat, 26/08/2017 - 11:29
Added in reply to request by Véronique Gené
Last edited by hanengerda on Wed, 14/11/2018 - 14:50
Author's comments:

Ma France (1969) was een politiek geëngageerd lied, maar het toonde ook de grote liefde die Jean Ferrat voor Frankrijk voelde. Het mocht twee jaar lang niet worden uitgezonden op de radio en televisie (Office de radio-diffusion-télévision française ORTF). Als reactie daarop deed Jean Ferrat de belofte niet meer voor de televisie op te treden tot het verbod zou worden opgeheven. Op 31 januari 1970 verbrak een Franse televisie-presentator het verbod door een deel van het lied uit te zenden.

1. “U” verwijst naar Charles de Gaulle, president van Frankrijk van 8 januari 1959 tot 28 april 1969.

2. In mei 1968 vonden de studentenprotesten in Parijs plaats, die gericht waren tegen o.a. het kapitalisme en het imperialisme van Amerika, maar vooral ook tegen president De Gaulle. Ze werden gevolgd door massale stakingen. De protesten namen zulke vormen aan dat Franse politici bang waren dat ze tot een burgeroorlog of revolutie zouden leiden. Nadat De Gaulle op 30 mei 1968 akkoord ging met nieuwe verkiezingen en de communisten hiermee instemden, was het gevaar van een revolutie geweken. In tegenstelling tot de verwachting van De Gaulle zelf, behaalde zijn partij tijdens de verkiezingen een grote overwinning. De studentenprotesten worden gezien als een keerpunt in Frankrijk.

3. “Ma France” is vrouwelijk in het Frans, maar “Mijn Frankrijk” is onzijdig in het Nederlands. “Elle” heb ik daarom hier vertaald met “Frankrijk”.

4. Robespierre (1758-1794) was een Franse advocaat en staatsman tijdens de Franse Revolutie. Hij was beïnvloed door de ideeën van de 18e-eeuwse denkers van de Verlichting, zoals Charles de Montesquieu en in het bijzonder Jean-Jacques Rousseau. Hij werd lid van de radicale "Club der Jakobijnen" en verklaarde noch monarchist, noch republikein te zijn en een tegenstander van de doodstraf. Robespierre zette zich in voor de totstandkoming van de Franse grondwet van 1791 en verdedigde de belangen van het volk. Op 21 september 1792 werd de monarchie afgeschaft en op 22 september was de (eerste) Franse Republiek een feit. Nadat Frankrijk in de zomer van 1793 tijdens de opstand in de Vendée uiteen dreigde te vallen, werd de republiek aan het einde van dat jaar op straffe wijze ("één en ondeelbaar") sterk gecentraliseerd. Robespierre stuurde de voorlopers van het communisme en de girondijnen, een gematigd linkse groepering, naar de guillotine. Robespierre voerde vanaf 31 mei 1793 een Schrikbewind (de Terreur). Voor Robespierre waren er maar twee partijen: het volk en zijn vijanden. In heel Frankrijk werden gedurende de periode van het Schrikbewind van Robespierre ongeveer 100.000 mensen geëxecuteerd of op een andere wijze gedood.. Circa 15.000 personen werden onthoofd, 20.000 à 30.000 werden gefusilleerd en tienduizenden mensen werden het slachtoffer van massamoorden. Het keerpunt kwam op 26 juli 1794 toen Robespierre en nog enkele andere mannen gevangen werden genomen. De gevangenen werden door de Nationale Conventie als groep vervolgd volgens de regels van de door Robespierre tijdens het Schrikbewind gehanteerde wet en ter dood veroordeeld. De executie van Robespierre markeerde het eindpunt van de radicale fase van de Franse Revolutie. Bij de verkiezing van de grootste Fransman aller tijden eindigde Robespierre, die wel vergeleken is met Nero, op de 72e plaats.

5. Victor Hugo (1802-1885) was een Franse schrijver en dichter. Hij had een afkeer van anarchie maar hij voelde zich ook verraden door president, later keizer Napoleon III, die alsnog een monarchie had gesticht. Nadat Hugo bedreigd werd met arrestatie, leefde hij tot 1870 in ballingschap in Engeland. Gedurende de regering van Napoleon III verklaarde Pruisen Frankrijk de oorlog (de Frans-Duitse oorlog van 1870-71). Dit werd de ondergang van Napoleon III. Hij werd in 1870 gevangen genomen door de Pruisen, hetgeen resulteerde in de proclamatie van de Derde Franse Republiek en de overdracht van Elzas-Lotharingen aan het nieuw gevormde Duitse Keizerrijk (1871-1918). Napoleon III overleed in 1873 als balling in Engeland.

6. Met de vermelding van Thiers wordt verwezen naar de Commune van Parijs, de revolutionaire regering die over Parijs heerste van 18 maart tot 28 mei 1871. Gedurende de week van 21 tot 28 mei werd de Commune bloedig neergeslagen in opdracht van Adolph Thiers, president van de Derde Republiek.

7. Paul Eluard 1895-1952) was een Franse dichter en een van de bekendste Franse surrealisten.

8. Hier wordt verwezen naar de krant L’Humanité, opgericht in 1904 door de socialist Jean Jaurès en vanaf 1920 spreekbuis van de Franse Communistische Partij.

9. Zie ook noot 1. “Elle” heb ik hier vertaald met “Marianne”, het nationale symbool van Frankrijk en zinnebeeld van de Franse Republiek. Zij was de “mooie rebel” die in Jean Ferrat zong en die de toekomst in haar handen hield.

10. “Voir trente-six chandelles” wordt vertaald met “sterretjes zien na een klap”. Met deze uitdrukking wordt verwezen naar de klap van de grootste (studenten)protesten in Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog.

More translations of "Ma France"
See also
Comments