Narayan Gopal - Ma ta laali guraans bhaechu (म त लालि गुराँस भएछु ) (Transliteration)

Transliteration

Ma ta lāli gurā̃s bhaechu

Ma ta lāli gurā̃s bhaechu
Banai bhari phūlī dinchu
Manai bhari phūlī dinchu
 
Phā̃ṭaharule kaslāī pugcha, bhirmā pani phūlī dinchu
Khuśī mātra kahā̃ huncha, pirmā pani phūlī dinchu
 
Ma ta lāli gurā̃s bhaechu
Banai bhari phūlī dinchu
Manai bhari phūlī dinchu
 
Herī dine kohī bhaidie, nānī bhitra phūlī dinchu
Lāī dine kohī bhaidie, siudo bhari phūlī dinchu
 
Ma ta lāli gurā̃s bhaechu
Banai bhari phūlī dinchu
Manai bhari phūlī dinchu
 
Submitted by crimson_antics on Thu, 02/03/2017 - 16:00
Nepali

Ma ta laali guraans bhaechu (म त लालि गुराँस भएछु )

Comments