Mahina (Tongan translation)

Advertisements
Hawaiian

Mahina

Ka Hilo: Maalamalama mua loa o ka Mahina
Ke Kuu Pau: Hā'awi hou mai ka la'a kea
Ke 'Ole Kuu Kahi: Hiki aa ka Mahina hapalua
Ka Huna: O mea hūnā
Ka Maahealani: Ka paa nani a ka Mahina
Ka Lā'au Kuu Kahi: Emi aa no ke aka
Ka Lā'au Pau: Mae a ka hōkū o ka Hanakauluna
Ke 'Ole Kuu Lua: Hana hou hapalua
Ke Kāloa Pau: Hoʻomālamalama!
Ka Lono: No ka la'a uli nui
Ka Muku: Ua pio ke kukui!
 
Ka Mahina: He Ali'i Wahine no ka Pō!
 
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 23/06/2015 - 02:37
Last edited by SilentRebel83 on Thu, 17/12/2015 - 02:54
Submitter's comments:

Work on this poem began in March of 2015.

Align paragraphs
Tongan translation

Māhina

Ko Hilo: Maalamalama ta'engata 'o e Māhina
Ko e Ku'u Pau: Ha'u aa mai e ulotea
Ko e 'Ole Ku'u Kahi: Hiki aa e Māhina vaeua
Ko Huna: 'O e ngaahi me'a toi
Ko Maahealani: Ka haa māsani 'a e Mahina
Ko Lā'au Ku'u Kahi: 'Emi aa ki he 'ata
Ko Lā'au Pau: Maemae 'a e fetu'u ia ko Hanakauluna1
Ko e 'Ole Ku'u Lua: Toe 'asi vaeua
Ko e Kāloa Pau: Ko ho'o maalamalama!
Ko Lono: Ne 'alu ki he vahaloa ta'e'iloa
Ko Muku: Matea he fakate'etuli!
 
Ko e Māhina: E Fine'eiki 'o e Po'uli!
 
  • 1. hingoa 'o ha fetu'u lilo.
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 23/06/2015 - 03:33
Collections with "Mahina"
SilentRebel83: Top 3
See also
Comments