Zara Larsson - Make That Money Girl (Tongan translation)

Tongan translation

Ma'u Ha Selini

Ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
Ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini.
 
[Tu'i]
Kafaki'i he tālone [Tu'i]
Kafaki'i he tālone ko ia 'oku pau 'a koe
Pea kafaki'i he tālone [Tu'i]
'E Silivia Lone, ke fanongo mai ki hoku lea?
Faliki ki he 'aofi [ikuna]
Fetuku selini, toko miliona [ikuna]
'Oi, ha ongo ha ia [ikuna]
Ko Suli Siuitilaa ia 'oku ngaaue ha fale pisinisi 'aho kotoa pe.
 
'Ikai lele 'a tautolu mei he tevolo
'Oua ngaaue maa 'a e kaupolisi
Tokanga
Fu'u ma'olunga, 'ikai ke lava 'a nautolu ke ma'u au [Tu'i]
Pea kafaki'i he tālone [Tu'i]
He 'oku ke 'ilo te nau ui 'i a koe ko ha taha 'i ha miliona
Pea 'ai ke ke ma'u e miliona ee, 'io.
 
Pea ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
Ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
Ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
Ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
 
[Tu'i]
Ko e ha 'oku toumo'ua koe
Ke ke hoko atu ko e ki he Palesiteni fefine hokohoko?
Fakamo'oni mo'ui, vakai he fakamo'oni
Ko au mo koe, 'io, a'u mei langi.
 
'Oua lele mei he tevolo
'Oua ngaaue maa 'a e kaupolisi
Tokanga
Fu'u ma'olunga, 'ikai ke lava 'a nautolu ke ma'u au [Tu'i]
Pea kafaki'i he tālone [Tu'i]
He 'oku ke 'ilo te nau ui 'i a koe ko ha taha 'i ha miliona
Pea 'ai ke ke ma'u e miliona ee, 'io.
 
Pea ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
Ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
Ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
Ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
['Ai 'aki he selini ki hoku nima, ki hoku nima.]
 
'Oji taimi
Lele holo 'ia te au 'i hoku loli
Te tau fakamanatu 'o hulohula 'aho kotoa pē
Mo'ui e taha, ko ia ai pē 'oku ou fiema'u
Te tau ikuna 'a e fehia [ikuna 'a e fehia]
'Oji taimi
Lele holo 'ia te au 'i hoku loli
Te tau fakamanatu 'o hulohula 'aho kotoa pē
'Oua fakamaau, ka 'o mai ha ki'i falala
'Ikai to'a hataha.
 
Pea ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
Ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
Ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
Ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
['Ai 'aki he selini ki hoku nima, ki hoku nima.]
 
Ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
['Ai 'aki he selini ki hoku nima, ki hoku nima.]
Ma'u ha'o selini, ta'ahine
Ma'u ha selini
['Ai 'aki he selini ki hoku nima, ki hoku nima.]
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sun, 26/03/2017 - 03:34
English

Make That Money Girl

More translations of "Make That Money Girl"
Zara Larsson: Top 3
See also
Comments