Brandy - Too Little, Too Late (Serbian translation)

Serbian translation

Malo je prekasno

Koliko puta sam te pitala 'zašto si sa njim'?
Koliko puta sam te zamolila da pobegneš?
Koliko puta ti je rekao da neće se ono više dogoditi?
A koliko puta se to dogodilo sutradan?
 
A sad se pitam, zbog čega nisi mene posušala?
Zašto nisam nešto uradio
Iako si rekla 'molim te, neka bude'
Zbog čega sam ga pustila da te oduzme od mene
One odluke koje smo doneli, da bih ispravili naše greške.
Malo je prekasno.
 
Šta sam ti rekao kad se ovo prvi put dogodilo?
Pitala sam gde je on sad i šta hoćeš da ti učinim?
Zašto si meni rekla ne, zašto si ga branila?
Kad sam samo pokušavala da te štitim.
 
A sad se pitam, zbog čega nisi mene posušala?
Zašto nisam nešto uradio
Iako si rekla 'molim te, neka bude'
Zbog čega sam ga pustila da te oduzme od mene
One odluke koje smo doneli, da bih ispravili naše greške.
Malo je prekasno.
 
Ne mogu da se odolim, da se osećam
Da sam te razočarala.
Tvoj vitez na belom konju,
koji je tebe štitio od zla.
Ma daj, da sam govorila istinu kao i sad,
Ti bi tu i dalje bila!
 
Zbog čega nisi mene posušala?
Zašto nisam nešto uradio
Iako si rekla 'molim te, neka bude'
Zbog čega sam ga pustila da te oduzme od mene
One odluke koje smo doneli, da bih ispravili naše greške.
Malo je prekasno.
 
Zbog čega nisi mene posušala?
Zašto nisam nešto uradio
Iako si rekla 'molim te, neka bude'
Zbog čega sam ga pustila da te oduzme od mene
One odluke koje smo doneli, da bih ispravili naše greške.
Malo je prekasno.
Malo je prekasno.
 
Submitted by mabushii on Fri, 21/04/2017 - 08:29
English

Too Little, Too Late

Comments