Hasna - Marsoul El Hob (مرسول الحب) (French translation)

French translation

Marsoul el hob

marsoul el hob fin mshiti,wfin ghibti alina
khayef matkoon nsitina we hjartina we halef mat'ood
madam el hob beinamaf'ood wenta min nab'oo sqitina
besm el mhabba besmel amaq we ahar shwag
kan etrejjak es'al fina werja lina yedoom essamt we tetkallam aghanina
marsool el hob ghiyabak tal hal marra
we gloob lahbab wenta ya b'id kelha sahra
la yharrekha ehsas jdid wa la tenbat fiha zahra
tfattah beshadha wettib we twannes elli bat ghrib
tayeh fi lil bla gamara
ah men donya el oshag
dheblet lawrag
fin dhaybeen blil el hob
fin dhaybin bnar el frag
besm el mhabba we nar eshwag
t'al ya marsool eshtegnalak ya marsool
 
Submitted by Naima NJ on Thu, 05/11/2015 - 18:26
Arabic (other varieties)

Marsoul El Hob (مرسول الحب)

More translations of "Marsoul El Hob ..."
FrenchNaima NJ
See also
Comments