• Masoud Jalilian

    نوروز

Share
Font Size
Laki
Laki

نوروز lyrics

خمو خوسه بکن له دلدار وهار هاتیه وه در منزل دار
سفره ی دا بی خم وه بانی هف سین بیلن وه بانی یه آئیننه و شمدان
کینه در بکن له مالی دلدار سوزو بکن دل چوی باخ و بوستان
مبارک بودن ئای سالی تازه تبریک بو چوار پارچه کی کوردوستان
بژی کوردوستان بژی مهاباد و کرماشان ولات شیران پیروز بو سال تازه و نو دان
ولات شیران پیروز بو سال تازه و نو دان پیروز بی نوروز پیروز ئای دشت و ئای دیاره
پر بوین له شادی دور له خه مو خوسه و پژاره پر بوین له شادی دور له خه مو خوسه و پژاره
کوردوستانه که م نوروز مبارک هو زوانه که م نوروز موبارک
کوردوستان گیانم بوده فدای تو ڕوح و گیانه که م نوروز مبارک
تبریک بو بانه بو شهری سنه بو مریوانو سر پل پاوه
کوروستان ڕوح و عالم بزانی و بی کوردوستان عمرم تمامه
بژی کوردوستان بژی مهاباد و کرماشان ولات شیران پیروز بو سال تازه و نو دان
ولات شیران پیروز بو سال تازه و نو دان پیروز بی نوروز پیروز ئای دشت و ئای دیاره
پر بوین له شادی دور له خه مو خوسه و پژاره پر بوین له شادی دور له خه مو خوسه و پژاره
 

 

Collections with "نوروز"
Comments