נײַן חבֿרטע מינציע (Mayn khaverte Mintsye) (German translation)

נײַן חבֿרטע מינציע

װען כ'ברעך דורך די טירן פֿון אָרט און צײַט,
שטײסטו פֿאַר מיר אין פֿאַרנעפּלטער װײַט;
און פֿון אונטער די צאַמען פֿאַרלײגטע אַפֿיר
דו שמײכלסט אַן אײביקן שמײכל צו מיר,
מײַן חבֿרטע מינציע.
 
געװאָקסן אין אײנעם אױף דער זעלביקער באַס,
קינדער צעפֿלױגן אין שפּיל און אין שפּאַס,
קעשענעס פֿול מיט געלעכטער און פֿרײד,
די גאָרע װעלט פֿאַר אונדז אָפֿן און גרײט.
 
נו, װסר װאָלט געריכט זיך, אפֿילו געטראַכט,
אַז נאָענט בײַ דער שװעל װאַרט אַ פֿינסטערע נאַכט,
און אונדזער שטײנגאׇס װי אַ פֿײַערליקער שטראָם
װגט װעשן פֿאַרשלונגען אין פֿינסטגרן תּהום,
מײַן חבֿרטע מינציע.
 
װער אין גיהנם טראַנסנךסטער פֿאַרשיקט,
װער אין די געטאָס פֿאַרצאַמט און פֿאַרשטיקט,
װער ס'איז אַנטלאָפֿן איבערן נעסטער װוּ העט,
דו ביסט געפֿאַלן דערשאָסן אין װעג.
 
נאָך דער מלחמה, כ'גײ דורך דײַן הױז,
פּוסט װי אַ חורבֿה און הױל זעט עס אױס,
און אױף די טרעפּ זיצט פֿאַרניורעט און גראָ:
אַ שאָטן, דײַן טאַטע, נאָר דו ביסט נישטאָ,
מײַן חבֿרטע מינציע.
 
Submitted by malucamaluca on Fri, 27/08/2021 - 15:15
Last edited by malucamaluca on Sat, 04/09/2021 - 23:18
German translationGerman (metered, rhyming)
Align paragraphs

Meine Kindheitsfreundin Mintsye

Versions: #1#2
Durchbrech’ ich die Schranken von Raum und Zeit,
dann stehst du vor mir wie im Nebel, weit;
und von hinter der Zäune Drahtgewirr
lächelst ein ewiges Lächeln du mir,
meine Kindheitsfreundin Mintsye.
 
Wir wuchsen auf in derselbigen Gass’,
Kinder, versunken im Spiel und im Spass,
unsre Tasche voll mit Lachen und Freud,
die ganze Welt stand uns offen, bereit.
 
Wer hätte es jemals erahnt, gedacht,
dass über uns käme finsterste Nacht,
und unsre Steingass' von Feuerzungen,
leckend und lodernd, würde verschlungen …
meine Kindheitsfreundin Mintsye.
 
Man hat sie in Transnistriens Hölle verschickt,
man hat sie in Ghettos gepfercht und erstickt,
andre haben’s übern Dnjestr geschafft,
du wurdest auf der Straße umgebracht.
 
Nach dem Krieg geh ich wieder durch dein Haus,
wüst, ausgeräumt, ruiniert sieht es aus,
auf den Stufen, grau und mit trübem Sinn:
Ein Schatten, deine Mutter, nur du bist dahin,
meine Kindheitsfreundin Mintsye.
 
Thanks!
thanked 3 times

The translations/texts are copyright-protected: © Bertram Kottmann.
To inquire about permissions, please contact „transpoet“ via email: bertkottmann[ɛt]gmail.com.

Submitted by Bertram KottmannBertram Kottmann on Fri, 03/12/2021 - 19:58
Author's comments:

The translations/texts are copyright-protected: © Bertram Kottmann.
To inquire about permissions, please contact „transpoet“ via email: bertkottmann[ɛt]gmail.com.

Comments
malucamaluca    Fri, 03/12/2021 - 21:58

Vielleicht eher "Kindheitsfreundin"?

Bertram KottmannBertram Kottmann    Fri, 03/12/2021 - 22:30

Weitaus zielgenauer! Danke für das zutreffende Wort, das man im Alter vergessen hat.

Read about music throughout history