מזל (Mazl) (Transliteration)

  • Artist: Molly Picon (מאָלי פּיקאָן, Malka Opiekun) Featuring artist: Edmund Zayenda
  • Song: מזל (Mazl) Album: Mamele OST (1938)

מזל

-מזל, עס שײַנט אַ מאָל פאַר יעדן
.פאַר יעדן, נאָר נישט פאַר מיר
מזל, דו ברענגסט אַ יעדן פריידן,
?פאַרוואָס פאַרזאַמסטו מײַן טיר
.וי, ווי עס טוט בענק אַ יעדע שאָ
דאָס לעבן פאַרגייט
.ון קיין האָפענונג יז אַלץ נישטאָ
,וי, מזל עס שײַנט אַ מאָל פאַר יעדן
.פאַר יעדן, נאָר נישט פאַר מיר
 
,ווען עס קומט אָן די נאַכט
:בלײַב איך זיצן ון טראַכט
,נאָכ אַ טאָג יז שוין ווידער פאַרבײַ
ון דער כאָלעם וואָס איך האָב געכאָלעמט פאַר זיך
.יז אַוועק מיטן ווינט אַפ דאָס נײַ
 
Submitted by Petro_FR76Petro_FR76 on Wed, 20/10/2021 - 23:25
Last edited by Petro_FR76Petro_FR76 on Fri, 29/10/2021 - 21:40
Transliteration
Align paragraphs

Mazl

mazl, es shaynt a mol far yedn—
far yedn, nor nisht far mir.
mazl, du brengst a yedn freydn;
farvos farzamstu mayn tir?
oy, vi es tut benk a yede sho.
dos lebn fargeyt
un keyn hofenung iz alts nishto.
oy, mazl es shaynt a mol far yedn,
far yedn, nor nisht far mir.
 
ven es kumt on di nakht,
blayb ikh zitsn un trakht:
nokh a tog iz shoyn vider farbay,
un der kholem vos ikh hob gekholemt far zikh
iz avek mitn vint af dos nay.
 
Thanks!
thanked 2 times
Submitted by malucamaluca on Thu, 21/10/2021 - 10:06
Last edited by malucamaluca on Sat, 23/10/2021 - 00:13
Comments
Read about music throughout history