Violetta Villas - Mechaniczna Lalka (English translation)

Polish

Mechaniczna Lalka

Znów chcecie bawić się mną.
Znów chcecie słyszeć mój głos.
Wiem, że laleczką mnie zwą.
Cóż, taki widać mój los.
I znów pięknie ubrał mnie ktoś.
Ktoś mnie nauczył dwóch zdań.
Cóż, być maskotką to dość,
dość dla mych panów i pań.
 
A ja, ja mam dwie czułe ręce.
A ja, ja mam prawdziwe serce.
Mam sny, we snach ogrody widzę.
Mych łez, mych łez ja się nie wstydzę.
 
Wy co kłamiecie bez słów,
Wy macie oczy bez łez.
Wy choć żyjecie wśród bzów,
To pusto w domach wam jest.
I ja, co pocieszać was mam,
Ja, co mam służyć u stóp
Wiem, że nie wiedzie się wam.
Wiem, że coś gracie bez słów.
 
Ach, gdyby dziewczyno...
Żyć jak żyją żywi ludzie...
I pić pachnące, wrzące wino...
Mieć tysiące młodych złudzeń...
 
Znam zielonej łąki śpiew,
Znam szlaki białych mew,
Księżyców sto na wielkim niebie.
Ja znam upalnej nocy gwar,
Sekrety młodych par
I tylko wciąż ja nie mam ciebie.
Ja znam upalnej nocy chłód,
Znam szlaki białych chmur,
Zapachów sto w gorącym chlebie.
Ja mam niejeden złoty szal,
Nie jeden miałam bal
I tylko wciąż ja nie mam ciebie.
 
Wy co kłamiecie bez słów.
Wy macie oczy bez łez.
Wy choć żyjecie wśród bzów,
To pusto w domach wam jest.
I ja co pocieszać was mam,
Ja co mam służyć u stóp.
Wiem, że nie wiedzie się wam,
Wiem, że coś gracie bez słów.
 
A ja, ja mam dwie czułe ręce.
A ja, ja mam prawdziwe serce.
Mam sny, we snach ogrody widzę.
Mych łez, mych łez ja się nie wstydzę.
 
Znów chcecie bawić się mną.
Znów chcecie słyszeć mój głos.
Wiem, że laleczką mnie zwą,
Cóż, taki widać mój los.
I wiem, że wybije mój czas,
Wiem, nie wierzycie w me łzy.
Wiem, nie przekonam dziś was,
Że te maskotki to wy... to wy... to wy...
 
Submitted by marta90 on Thu, 29/12/2016 - 01:48
Align paragraphs
English translation

The Mechanical Doll

Again you want to play with me
Again you want to hear my voice.
I know that they call me a dolly
Well, it appears that this is my fate.
Again somebody put a beautiful dress on me
Somebody taught me two sentences
Well, being a mascot is enough
Enough for my masters and mistresses
 
But I, I have two tender hands
But I, I have a real heart
I have dreams, in the dreams I see gardens
I'm not ashamed of my tears, my tears
 
You who lie without words
You have the eyes without tears.
Although you live among lilac
You feel your houses are empty.
And I am to comfort you
I am to serve at your feet
I know that your life is not going well
I know that you act something without words
 
Ah, girl, if
I could live like the people who are alive
And drink aromatic, boiling wine
Have a thousand young delusions
 
I know the song of a green meadow
I know the trails of white seagulls
A hundred moons in a great sky
I know the hum of a hot night
The secrets of young couples
And only I don't have you
I know the coldness of a hot night
I know the trails of white clouds
A hundred scents in a hot bread
I have quite a few golden shawls
I had quite a few balls
And I don't have only you
 
You who lie without words
You have the eyes without tears.
Although you live among lilac
You feel your houses are empty.
And I am to comfort you
I am to serve at your feet
I know that your life is not going well
I know that you act something without words
 
But I, I have two tender hands
But I, I have a real heart
I have dreams, in the dreams I see gardens
I'm not ashamed of my tears, my tears
 
Again you want to play with me
Again you want to hear my voice.
I know that they call me a dolly
Well, it appears that this is my fate.
And I know that my time will come
I know you don't believe in my tears
I know that I will not convince you today
That those mascots are you... are you... are you...
 
Submitted by marta90 on Thu, 29/12/2016 - 01:48
Last edited by marta90 on Mon, 27/03/2017 - 15:10
Violetta Villas: Top 3
See also
Comments