Mehmet Aydoğdu - Banê çê Demolî

Advertisements
Zazaki

Banê çê Demolî

Banê çê Demolî hetê jare sero,
Çêbere çê Demolî hetê döwe sero,
Erê vano vano, rindek torê vanu,
Xeyle söwe sero, yenu tu remnenu.
 
Cisnê çê Demolî cisnê zalimanu,
Cînîya Xidê Demolî vana "ez zore tu nêdanu,
sima Khuresanê, Khuresu parsecîye",
Erê vano vano, rindek torê vanu,
Xeyle söwe şêro, yenu tu remnenu.
 
Cisnê Seydê Gule îqrar bozano,
Misayib yeno waştîya misayibê xo beno,
Rîyê çêneki ra, misayibî ra vaz yeno,
Erê vano vano, rindek torê vanu,
Dîlegê m ke heqî de esto, miradê tu nêbeno.
 
Submitted by ahmetyal on Fri, 07/12/2018 - 03:24
Thanks!

 

Advertisements
Video
Comments