Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Մեխակներ (Mekhagner) (English translation)

  • Artist: Element Band
  • Song: Մեխակներ (Mekhagner) Album: Yev O Phe

Մեխակներ

Գիշեր-ցերեկ քուն չունեմ
Քուն չի գալիս աչքերիս
Երբ փակում եմ աչերս,
Քո պատկերն է առաջին:
 
Գուցե անցնեն տարիներ
Չհանդիպենք մենք իրար
Բայց սերդ վառ կմնա
Իմ սրտումս անդադար: (2x)
 
Երեկոն է երբ իջնում,
Այցի կգաս դու ինձ մոտ
Ձեռքիդ մի փունջ մեխակներ
Մեր պարտեզի համար բեր:
 
Հավատում եմ, որ կգաս
Ու մեխակներ կբերես
Եվ մեր սիրո պարտեզում
Զույգ մեխակներ կցանես: (2x)
 
Submitted by H3003H3003 on 2016-06-16
English translationEnglish
Align paragraphs

Carnations

I'm not tired day and night
Sleep doesn't reach my eyes
When i close my eyes
Your picture comes up first.
 
It's possible that years may pass
And we may not meet each other,
But your love will stay alive
In my heart forever. (2x)
 
When evening sets in,
You will visit me,
A bunch of Carnations in your hand,
You should bring to our garden.
 
I believe that you will come
And you will bring carnations
And in the garden of our love
You will plant a couple of carnations. (2x)
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by ArmenianManArmenianMan on 2022-09-26
Comments
Read about music throughout history