Memories (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Ngaahi Loto Manatu

Na'e 'ahi'ahi e koe 'i he Mamani ko 'eni
'Ikai ke liaki e au tokotaha pe
'Oku 'ikai ha fali'unga e taha
Kuou lotu ki he ngaahi 'Otua, tuku ke ne nofo
 
'Oku fakamalolo 'a e loto manatu e ho'oku loto
'Oku 'ou 'ilo'i 'a e 'uhinga taimi ni
 
Ko hoku ngaahi loto manatu kotoa pe
Tauhi ke nofo ma'u
'I he mominiti longomate
Toko'ange kapau 'oku 'i heni e koe
Ko hoku ngaahi loto manatu kotoa pe
Tauhi ke nofo ma'u
'I he fanafana moe ngaahi lo'imata longomate
 
Na'e tala'ofa e au keu 'ahi'ahi
Keu kumi he'eku alu'anga ke fakafoki ki he mo'ui ko 'eni
Kuou 'amanaki 'oku 'i ai ha fali'unga
Ke 'o 'atu ha faka'ilonga, keu 'ilo'i 'oku sai pe e koe
Toe fakamanutu pe ki au
'Oku mahu'inga 'ia kotoa pe
Keu lava 'o 'uuku
 
Fakataha 'i he ngaahi loto manatu ko 'eni
'Oku 'ou sio ho malimali
Koe ngaahi loto manatu kotoa pe, 'oku kuou puke fakataungata'a pe
'Ofe'ina, 'oku 'ilo e koe, 'oku 'ou 'ofa 'atu kiate koe ki he faka'osi 'o e taimi
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83SilentRebel83 on Tue, 12/06/2012 - 22:11
English

Memories

Comments
CommonwealthCommonwealth    Sat, 15/04/2017 - 14:42

The lyrics have been edited, please update your translation accordingly.