Advertisements

Memory (Vietnamese translation)

  • Artist: Sxmson
  • Song: Memory
  • Translations: Vietnamese
English
A A

Memory

I am broken down and all alone
You see straight through me, empty like a ghost
And my heart's frozen, lost it long ago
Might share these covers, but that doesn't mean that we're close
 
Haunting your dreams, keep livin' in this fantasy
You will never know
I can't seem to focus, he's pullin' me out of my control
There's no way to shake it off, had enough
I will never show
But I can't sleep 'cause I weep when I'm left on my own 
With my memory
With my memory
 
I try running, locked in my own skin
I should be in pain, but I don't feel a thing
And there's no escape in drownin' in your sin
But I can't keep fightin' this battle that I'll never win, yeah
 
Haunting your dreams, keep livin' in this fantasy
You will never know
(You will never know)
I can't seem to focus, he's pullin' me out of my control
There's no way to shake it off, had enough
I will never show
(I will never let it show)
But I can't sleep 'cause I weep when I'm left on my own 
With my memory
With my memory
 
Lift my head up for air
It's so far, but I still forget
'Cause I play this on repeat
In my sleep
In my memory
In my memory
 
In my memory
In my memory
 
Submitted by Sarah RoseSarah Rose on Wed, 15/01/2020 - 17:52
Vietnamese translationVietnamese
Align paragraphs

Trí Nhớ

Tôi suy sụp và cô đơn
Anh nhìn thẳng qua tôi, trống rỗng như ma
Và trái tim tôi như đóng băng, mất nó từ lâu
Có thể chia sẻ những trang bìa này, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi gần gũi
 
Ám ảnh giấc mơ của anh, tiếp tục sống trong ảo mộng này
Anh sẽ không bao giờ biết
Tôi dường như không thể tập trung, anh ấy kéo tôi ra khỏi tầm kiểm soát của tôi
Không có cách nào để rũ bỏ nó, đã có đủ
tôi sẽ không bao giờ để lộ
Nhưng tôi không thể ngủ được vì tôi khóc khi tôi tự mình rời đi
Với trí nhớ của tôi
Với trí nhớ của tôi
 
Tôi thử chạy, khóa trong da của chính tôi
Tôi nên đau đớn, nhưng tôi không cảm thấy gì
Và không có lối thoát trong chết đuối trong tội lỗi của anh
Nhưng tôi không thể tiếp tục chiến đấu trong trận chiến này mà tôi sẽ không bao giờ chiến thắng, yeah
 
Ám ảnh những giấc mơ của anh,
tiếp tục sống trong ảo mộng này
Anh sẽ không bao giờ biết
(Anh sẽ không bao giờ biết)
Tôi dường như không thể tập trung, anh ấy kéo tôi ra khỏi tầm kiểm soát của tôi
Không có cách nào để rũ bỏ nó, đã có đủ
tôi sẽ không bao giờ để lộ
(Tôi sẽ không bao giờ để nó hiển thị)
Nhưng tôi không thể ngủ được vì tôi khóc khi tôi tự mình rời đi
Với trí nhớ của tôi
Với trí nhớ của tôi
 
Ngẩng đầu lên cho không khí
Nó quá xa, nhưng tôi vẫn quên
Vì tôi chơi trò này lặp lại
Trong giấc ngủ của tôi
Trong trí nhớ của tôi
Trong trí nhớ của tôi
 
Trong trí nhớ của tôi
Trong trí nhớ của tôi
 
Thanks!
Submitted by ΩΔΦΓИ ЄГОΩΔΦΓИ ЄГО on Thu, 26/03/2020 - 02:42
More translations of "Memory"
Idioms from "Memory"
Comments
Read about music throughout history