Tarzan (OST) - Menneske [Son Of Man] (English translation)

Norwegian

Menneske [Son Of Man]

Bare styrke gjør deg sterk
Vett og visdom gjør deg klok
Allting modnes
Allting har sin tid
 
For på ferden gjennom livet,
Vil tålmodighet gi svar
Det er du som trosser fjellet,
Og når de mål du har?
 
Menneske la blikket fly,
løft ditt sinn og slipp det fri
En dag står du karsk og kry
Menneske og mann det vil du bli
 
Du har ingen du kan følge
Som viser hva de kan
Men med tro, instinkt og vilje,
Gjør du spranget fra gutt til mann
 
Menneske la blikket fly,
Løft ditt sinn og slipp det fri
En dag står du karsk og kry
Menneske og mann det vil du bli
 
Du lærer hva du gjør,
Og du gjør hva du har lært
Du finner plassen der du hører til
 
Alle ting som du har drømt om,
Visjonene du så
Vel den tiden er snart inne,
Som skjebnen venter på
 
Menneske la blikket fly,
Løft ditt sinn og slipp det fri
En dag står du karsk og kry
Menneske og mann det vil du bli
 
Ooo iyeeåå
 
Menneske,
Menneske og mann i rette tid.
 
Submitted by Geheiligt on Sun, 28/02/2016 - 14:54
Align paragraphs
English translation

Human

Only strength makes you strong
Sense and wisdom makes you wise
Everything matures
Everything has its time
 
'Cause on the journey through life,
Patience will give answers
It's you who defy the mountain,
And reach the goals you have
 
Human let your gaze fly
Lift your mind and let it free
One day you'll stand fit and proud
Human and man that's what you'll be
 
You have no one you can follow
Who shows what they can
But with faith, instinct and will,
You'll make the leap from boy to man
 
Human let your gaze fly
Lift your mind and let it free
One day you'll stand fit and proud
Human and man that's what you'll be
 
You learn what you do,
Og do what you've learned
You find the place where you belong
 
All the things you've dreamed of
The visions you saw
Well that time is soon
As destiny is waiting for
 
Human let your gaze fly
Lift your mind and let it free
One day you'll stand fit and proud
Human and man that's what you'll be
 
Ooo iyeeahh
 
Human,
Human and man at the right time
 
Submitted by And122 on Thu, 03/11/2016 - 21:46
Added in reply to request by Zarina01
Comments