Kaliopi - Mesečina (Месечина) (Transliteration)

Macedonian

Mesečina (Месечина)

Сама ноќва патувам
И никој не ме запира
Јас немам кого да го будам
Освен сонот на мојва перница
Ко ѕвезди осамени
Испратени негде на пат
И никој од нас
Никој, не може да ги види
Како птици бескрилни
Носени со ветрови без глас
Јас би се вратила
За да ти кажам
 
рефрен:
Само си ти месечина
Од ова небо што ме покрива
Само ти и никој друг
Не ме прати во далечина
 
Сама ноќва патувам
И никој не ме запира
Јас немам кого да го будам
Освен сонот на мојва перница
 
Ко ѕвезди осамени
Испратени негде на пат
И никој од нас
Никој, не може да ги види
Како птици бескрилни
Носени со ветрови без глас
Јас би се вратила
За да ти кажам
 
рефрен:
Само си ти месечина
Од ова небо што ме покрива
Само ти и никој друг
Не ме прати во далечина
За еден здив
За еден сон
За мене малку е потребно
Плачеме во себе,
А јас не можам
Без тебе
 
Ко ѕвезди осамени
Испратени негде на пат
И никој од нас
Никој, не може да ги види
Како птици бескрилни
Носени со ветрови без глас
Јас би се вратила
За да ти кажам
 
рефрен:
Само си ти месечина
Од ова небо што ме покрива
Само ти и никој друг
Не ме прати во далечина
За еден здив
За еден сон
За мене малку е потребно
Плачеме во себе,
А јас не можам
Без тебе
 
Align paragraphs
Transliteration

Mesečina

Sama noḱva patuvam
I nikoj ne me zapira
Jas nemam kogo da go budam
Osven sonot na mojva pernica
Ko dzvezdi osameni
Isprateni negde na pat
I nikoj od nas
Nikoj, ne može da gi vidi
Kako ptici beskrilni
Noseni so vetrovi bez glas
Jas bi se vratila
Za da ti kažam
 
refren:
Samo si ti mesečina
Od ova nebo što me pokriva
Samo ti i nikoj drug
Ne me prati vo dalečina
 
Sama noќva patuvam
I nikoj ne me zapira
Jas nemam kogo da go budam
Osven sonot na mojva pernica
 
Ko dzvezdi osameni
Isprateni negde na pat
I nikoj od nas
Nikoj, ne može da gi vidi
Kako ptici beskrilni
Noseni so vetrovi bez glas
Jas bi se vratila
Za da ti kažam
 
refren:
Samo si ti mesečina
Od ova nebo što me pokriva
Samo ti i nikoj drug
Ne me prati vo dalečina
Za eden zdiv
Za eden son
Za mene malku e potrebno
Plačeme vo sebe,
A jas ne možam
Bez tebe
 
Ko dzvezdi osameni
Isprateni negde na pat
I nikoj od nas
Nikoj, ne može da gi vidi
Kako ptici beskrilni
Noseni so vetrovi bez glas
Jas bi se vratila
Za da ti kažam
 
refren:
Samo si ti mesečina
Od ova nebo što me pokriva
Samo ti i nikoj drug
Ne me prati vo dalečina
Za eden zdiv
Za eden son
Za mene malku e potrebno
Plačeme vo sebe,
A jas ne možam
Bez tebe
 
Submitted by san79 on Mon, 07/10/2013 - 20:46
More translations of "Mesečina (Месечина)"
Transliterationsan79
Please help to translate "Mesečina (Месечина)"
See also
Comments