Metin & Kemal Kahraman - Phite Mi

Zazaki

Phite Mi

Dürî ra dürî vengê tifangu yeno,
phitê mi nêweso, cizik nêcêno.
Meberve, phitê mi meberve,
dismen bervîsê to hesneno.
Meberve, phitê mi meberve,
dismen bervîsê to hesneno.
 
Ax leminê bîye de bîye,
phitê minê çewreşî rê bîye.
Zalimu pîlê ma qirr kerdê,
qizê ma fîştê qulva tarîye.
Zalimu pilê ma qirr kerdê,
qizê ma fîştê qulva tarîye.
 
Vajî vajî, hêşîrîye vajî,
na tarî de çîna çilêka de qajî.
Veng ro phitê mi birîyo,
olî înera kî meverdo ajî.
Veng ro phitê mi biriyo,
olî înera kî meverdo ajî.
 
Submitted by ahmetyal on Sun, 23/08/2015 - 14:07
Last edited by ahmetyal on Thu, 09/11/2017 - 21:26
Thanks!
Comments