Emir - Mevsim Sonbahar (Persian translation)

Persian translation

فصل پاییز

نیستی
حتی اگر در آغوشم باشی
از دوست داشتنهای سابقت خبری نیست
حتی اگر سکوت و پنهانکاری کنی
 
از چشمانت میفهمم
احساست عوض شده
از چند شب پیش
کابوسهای ترسناکم شروع شده
 
قصد جانم را میکنند
خاطراتی که مثل گلوله هستند
این اولین بار است که
آن نگاه نافذ اینقدر از من دور شده
 
فصل پاییز است
قطرات بر پنجره اند
در درونم ترسی هست
انگار که در حال از دست دادن توام
 
یکشنبه بارانی
پنجره های خیس
ترسی در من هست
به حالی هستم که اگر لمسم کنی گریه ام میگیرد
 
نیستی
حتی اگر در آغوشم باشی
از دوست داشتنهای سابقت خبری نیست
حتی اگر سکوت و پنهانکاری کنی
 
از چشمانت میفهمم
احساست عوض شده
از چند شب پیش
کابوسهای ترسناکم شروع شده
 
قصد جانم را میکنند
خاطراتی که مثل گلوله هستند
این اولین بار است که
آن نگاه نافذ اینقدر از من دور شده
 
فصل پاییز است
قطرات بر پنجره اند
در درونم ترسی هست
انگار که در حال از دست دادن توام
 
یکشنبه بارانی
پنجره های خیس
ترسی در من هست
به حالی هستم که اگر لمسم کنی گریه ام میگیرد
 
Submitted by Ehsan Fattahi on Sun, 16/07/2017 - 19:05
Added in reply to request by rezvane
Author's comments:

با محاوره نویسی قواعد و ظرافت های زبان
فاخر فارسی از یاد میرود
با نوشتن درست ، به پاسداری از این خواسته گرانقدرمان کمک کنیم

Turkish

Mevsim Sonbahar

More translations of "Mevsim Sonbahar"
Emir: Top 3
See also
Comments
RadixIce    Sun, 16/07/2017 - 19:33

The source lyrics have been updated. Please review your translation.