Peter Sommer - Mission (English translation)

Danish

Mission

[Peter Sommer]:
Sandheden gør mig blind
For hva' andre ser
Men vi bli'r ved og ved
Aldrig hva' den bli'r
 
Nuancerns leg
Trækker en streg
Mellem dét, vi forstår
Dét, vi sagde i går
 
Bemærked' du røg'n
Der lagde et slør
Over endnu en løgn
Alle vil hør'?
 
Sandheden gør mig blind
For hva' andre ser
Men vi bli'r ved og ved
Vi ved, vi bli'r
 
Ny terapeut
På en gammel mission
Ikk' nogens skyld
Og du kender ikk' nogen
 
Jeg borer fingeren ind
Og det gør mest ondt
Den stærkest vagt
Med det svageste punkt
 
Sandheden gør mig blind
 
[Benal]:
Jeg lytted' til dit hjerte, og det sagd' go'dag
Og du vil læg' mig hen i hjørnet, hvis jeg lagd' en plan
Hvis jeg bar' slipper for din overflade, pæne ord
Vi ta'r i byen, men det' aldrig der, hvor sjælen bor
Har brug for mindre parasit, mere parasol
Du smækker døren, ringer op, og si'r, du har det koldt
Du lod mig vente i tretten uger, som en nakkefold
Tyred' bolden i mit hoved, og sagd', "Det bar' en bold"
 
Folk råbt', da du ga' lidt tvivl, om de har ret
Sovet i et halvt døgn, nu' hun stadig li' så træt
Flugt fra de døde, men det li', hva' man får
Hun lured' på mig, sagd', "Du ligner én, der' peaked' i går"
Og jeg tænker bar', "Er du liderlig, eller ta'r jeg fejl?"
Det' ikk', fordi' jeg har det dårligt, jeg' bar' bleg
Hårdt arbejde hele dagen, til jeg' træt og dygtig
Hvis vi bli'r ved på den her måde, bli'r vi aldrig lyk'lig
 
Submitted by HinKyto on Wed, 14/03/2018 - 19:02
Align paragraphs
English translation

Mission

[Peter Sommer]:
The truth makes me blind
To what others see
But we'll keep going on and on
Never what it will be
 
The game of nuances
Drawing a line
Between what we understand
What we said yesterday
 
Did you notice the smoke
Which created a veil
Over another lie
Which everyone wants to hear?
 
The truth makes me blind
To what others see
But we'll keep going on and on
We know what we'll be
 
A new therapist
On an old mission
No one's fault
And you don't know anyone
 
I shove my finger in
And it hurts the most
The strongest guard
With the weakest point
 
The truth makes me blind
 
[Benal]:
I listened to your heard and it said hello
And you want to put me into the corner if I made a plan
As long as I can escape your surface, pretty words
We go out into the city,1 but that's never where one's soul lives
I need less parasite, more parasol
You slam the door, call, and tell me you're cold
You let me wait for thirteen weeks like a nuchal translucency
Tossed a ball in my face, saying, "It's just a ball"
 
People yelled, when you made doubts if they were right
Been sleeping for half a day, now she's still as tired
On the run from the dead, but that's exactly what we get
She eyed me, saying, "You look like someone who peaked yesterday"
And I'm just thinking, "Are you horny or am I mistaken?"
It's not that I'm sick, I'm just pale
Hard work all day until I'm tired and proficient
If we keep on going like this, we'll never be happy
 
Unless you have obtained my permission, please don't use my translations elsewhere without giving me credit.
Submitted by HinKyto on Wed, 14/03/2018 - 19:02
Comments