Cedry2k - Modele (English translation)

  • Artist: Cedry2k (Marius Stelian Crăciun)
  • Featuring artist: Sisu Tudor Connect-R
  • Song: Modele
Romanian

Modele

Că să mă înțelegi, tre' să fii matur
Ca să mă simți, tre' să fii cât mai copil
Oricum îți spun, că deși nu sunt puternic cu bani
Sunt un caz grav ca orice alt nemernic cu fani
Dar sufăr când văd și alți copii pierduți
În armata asta babiloniană ce vrea noi recruți
Ne văd mari și zei în rap, c-aud și ei
C-ăștia fac și lei, gen bănuți ca Jidvei
15 ani de așa-zis hip-hop, cu ce m-am ales?
În afară de o groază de slavă, deșartă și stres?
Iluzii, nervi, dezamăgiri, scârbă
Critici tâmpiți, droguri și rătăciri gârlă
Deci?? beați?? devreme, ?? grisu?? ,
E mai bine decât să-ți rupi ficatul că Sisu
Sau nervii ca mine
Sau fii ca noi, no?
Distruge-ți sănătatea, familia, sufletul, asta e celebritatea
Mă ia ficatul, de greață, când dau sfaturi de viață
La copii, cât timp eu mai cad cu verdeață,
Prea puțin contează, că am scos capul din ceată
Cât timp inima mea e sub multe straturi de gheață
Dar țineam prelegeri printre tineri prin țara
Știu ce fac la petreceri, când e vineri și seară,
Mi-amintesc impulsul, de a căuta eu însumi
Mai întâi senzații și-abia apoi răspunsuri,
Mi-amintesc de apusuri de soare, ca Delavrancea
Cedrea de la Mancea,
Harcea-parcea de la Ganja
Mă cutremul ca Vrancea, că timpul e reversibil
Dar mi-amintesc că la Dumnezeu totul e posibil
Slavă lui!
 
Plouă cu spini,
Inima mea umblă desculță
Și beată de plăcere, îmi spune că nu renunță
Ea rătăcește, eu mă pierd pe mine însumi
Caut drumul între două lumi.
 
Să nu crezi c-am vrut să fiu vreun star
Mie îmi place să mă exprim doar,
Dar în viață uneori a trebuit să joc murdar, și părea nectar
N-ai cum să nu te lingi pe degete când faci prăjituri ca un cofetar.
Și de la an la an, devenea tot mai amar.
Ce modele crezi că găseam, crezi că aveam?
Îmi spuneau: "Hai să vindem un gram, să facem un ban,
să stăm sus pe val."
Îl simțeam pe cioran, dar ce păcat că n-a fost golan
Să-i spun trăirea ce o am, habar nu aveam
Că durerea te ajută uneori să ieși din tipar
Ești dispus să îți dai libertatea pe un an
Ca să poți simți suferința clar
Pui totul pe-un zar și pierzi ce-ai mai drag,
Dar câștigi un fan
Eram ca un copil, mai mereu mă jucăm,
Acum, de-abia dacă mai pot să zâmbesc,
Mai mereu mă gândesc,
Cum să fac să evadez, și tot ce îmi doresc,
E ca voi să fiți modelele cu care să mă mândresc.
 
Uită, tot ce nu te ajută, vino și încearcă, puțină dragoste.
Uită, tot ce nu te ajută, spun că nu e scumpă, puțină dragoste.
 
Plouă cu spini,
Inimă mea umblă desculță
Și beată de plăcere, îmi spune că nu renunță
Ea rătăcește, eu mă pierd pe mine însumi
Caut drumul între două lumi.
 
Submitted by Radu Robert on Sun, 18/02/2018 - 15:34
Last edited by Radu Robert on Wed, 14/03/2018 - 15:42
Align paragraphs
English translation

Models

To be able to understand me, you have to be mature
To be able to feel me, you have to be more childish
However I tell it, because though I am not strong with money
I'm a serious case, like any other asshole with fans
But I suffer when I see other lost kids
In this Babylonian army which wants new recruits
They see us as big, as rap gods, because they also hear
That these guys also make money, money like Jidvei
15 years of so-called hip-hop, and what do I have to show?
Besides a hell of glory, emptiness and stress?
Illusions, nerves, disappointments, loathing
Asshole critics, drugs, and lost wanderings
Well, you're drinking early, semolina
It's better than busting your liver like Sisu
Or your nerves, like me
Or being like us, no?
Destroy your health, family, soul, this is fame
Take my liver, nauseated, when I give life advice
To the children, as long is I keep falling with the grass
Too little counts, cause I've gotten my head out of the fog
As long as my heart is under many layers of ice
But I gave lectures among the city youths
I know what they do at parties on Friday evenings
I remember the impulse to find myself
First, the sensations and then the responses
I remember the sunsets, like Delavrancea
Cedrea de la Mancea
Messed up from the ganja
I shudder like Vrancea, because time is reversible
But I remember that through God, everything is possible
Glory be to Him!
 
Rain with thorns,
My heart wanders, barefoot
And it beats for pleasure, it tells me to not give up
It gets lost, I lose me, myself
I look for the path between two worlds.
 
Don't think that I wanted to be some star,
I only like to express myself
But sometimes, in life, I had to play dirty, and it seemed like nectar
You can't stop yourself from licking your fingers when you make cakes as a baker.
And from year to year, it became all the more bitter.
What models do you think I found, do you think I had?
I told myself: "Come on, sell a gram, to make a dollar,
To keep your head above the wave."
I felt it like Cioran, but what a shame that he wasn't a thug
To tell him about the experience that I have, I had no idea
That pain helps you sometimes to break the pattern
You are willing to give yourself a year of liverty
So that you can feel suffering clearly
You stake everything on a die and you lose what is dearest to you
But you win a fan
I was like a child, I would always play
Now, I can barely smile anymore,
I always keep on thinking,
How to escape, and all that I desire
Is that you be models that I pride myself in.
 
Forget all that doesn't help you, come and try, a little love.
Forget all that doesn't help you, I say that it isn't expensive, a little love.
 
Rain with thorns,
My heart wanders, barefoot
And it beats for pleasure, it tells me to not give up
It gets lost, I lose me, myself
I look for the path between two worlds.
 
If I have made a mistake, please, tell me! Thank you!
Dacă am făcut o greșeală, te rog, spune-mi! Mulțumesc!
Submitted by Eggplant the Kind on Wed, 14/03/2018 - 14:42
Added in reply to request by Radu Robert
Comments
Radu Robert    Wed, 14/03/2018 - 15:56

Thank you !! I love that you are brave and test your limits and you did a good job with a very hard song there are some minor mistakes but they are from my fault 'cause i didn't add the diacritics on the source lyrics and some words (a few ) you missundesrstood them, but they are really minor .. Anyway thank you so much and Good job keep it up man !!!

I will point them out Before the last chorus in the line
"Uită, tot ce nu te ajută, vino și încearcă, puțină dragoste." is Uită (to forget) -so those two lines the first word is Forget =Forget, all that doesn't....

First Verse 4th line - I'm a serious case (fits better)

In the 8th line ' - That these also brings money (refferning to people that speak about rapers and tell from they're hearings that the rap brings money, line conected with the previous one...)

That's all you really did a good job and smashed it ...Keep it up and thanks again for the help a beautiful choice and song you take on..

Eggplant the Kind    Wed, 14/03/2018 - 15:49

Thank you! It was a hard one, but still fun to translate. Thanks for adding the diacritics! I will go back and attempt to correct my mistakes later.

Radu Robert    Wed, 14/03/2018 - 15:57

Np yes it was and i edited that first comment with some suggestion the most important ones (if you want maybe to add them ) Thanks!!!

Eggplant the Kind    Wed, 14/03/2018 - 19:39

I have made the corrections! Thank you so very much for your help Regular smile