Anna German - Moje miejsce na ziemi (Russian translation)

Polish

Moje miejsce na ziemi

Każdy szuka na ziemi swego miejsca.
Szpaki w sadach budują setki gniazd.
W lasach mają swe nory zwierzęta,
A my czoła wznosimy do gwiazd.
 
W moim kraju, gdzie życie przyszło nowe,
W nocy świeci gwiaździsty Wielki Wóz,
Moje miejsce jest tutaj, przy Tobie,
Ojczyzno białych brzóz.
 
Moje miejsce na ziemi jest tu,
Gdzie z popiołów odrodził się dom,
Pośród wichrów, obłoków i dróg,
Które rzeźbił wiosenny grom.
 
Moje miejsce na ziemi jest tu,
Gdzie swej matki całowałam dłoń
I żegnałam znajomy próg,
I witałam swój stary dom...
 
Każdy szuka wśród bliskich zrozumienia,
Nawet wróble proszą nas o chleb.
My niesiemy przez życie marzenia,
Naszą miłość dajemy i gniew!
 
W moim domu na ścianie wiszą razem
Złote zioła i skrzypce, ciche już,
Wisi szabla z wyrytym rozkazem:
«Dla Ojczyzny serce złóż!»
 
Moje miejsce na ziemi jest tu,
Gdzie z popiołów odrodził się dom,
Pośród wichrów, obłoków i dróg,
Które rzeźbił wiosenny grom.
 
Moje miejsce na ziemi jest tu,
Gdzie swej matki całowałam dłoń
I żegnałam znajomy próg,
I witałam swój stary dom...
 
Submitted by tanyas2882 on Sun, 05/04/2015 - 18:42
Last edited by SaintMark on Sun, 08/05/2016 - 04:02
Align paragraphs
Russian translation

Мое место на земле

Каждый ищет на земле своё место.
Скворцы в садах строят сотни гнезд.
В лесах, имеют свои норы животные,
А мы лбы возносим к звездам.
 
В моей стране, где жизнь пришла новая,
В ночи горит звездная Большая Медведица,
Мое место здесь, рядом с Тобой,
Родина белых берез.
 
Мое место на земле здесь,
Где из пепла возродил дом,
Среди ветров, облаков и дорог,
Которые высек весенний гром.
 
Мое место на земле здесь,
Где своей матери я поцеловала руку
И прощалась со знакомым порогом,
И приветствовала свой старый дом...
 
Каждый ищет среди близких понимания,
Даже воробьи просят нас о хлебе.
Мы несем по жизни мечты,
Нашу любовь, мы даем и гнев!
 
В моем доме на стене висят вместе
Золотые травы и скрипка, тихие уже,
Висит сабля с высеченным приказом:
«Для Родины сердце пожертвуй!»
 
Мое место на земле здесь,
Где из пепла возродил дом,
Среди ветров, облаков и дорог,
Которые высек весенний гром.
 
Мое место на земле здесь,
Где своей матери я поцеловала руку
И прощалась со знакомым порогом,
И приветствовала свой старый дом...
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sun, 06/08/2017 - 15:14
Last edited by Hades21 on Wed, 18/10/2017 - 16:52
Comments