Tokio Hotel - Monsoon (Czech translation)

English

Monsoon

I'm staring at a broken door
There's nothing left here anymore
My room is cold
It's making me insane
 
I've been waiting here so long
But now the moment seems to've come
I see the dark clouds coming up again
 
Running through the monsoon
Beyond the world
To the end of time
Where the rain won't hurt
Fighting the storm
Into the blue
And when I lose myself I'll think of you
Together we'll be running somewhere new
Through the monsoon
Just me and you
 
A half moon's fading from my sight
I see your vision in its light
But now it's gone and left me so alone
 
I know I have to find you now
Can hear your name, I don't know how
Why can't we make this darkness feel like home?
 
Running through the monsoon
Beyond the world
To the end of time
Where the rain won't hurt
Fighting the storm
Into the blue
And when I lose myself I'll think of you
Together we'll be running somewhere new
And nothing can hold me back from you
Through the monsoon
 
Hey! Hey!
 
I'm fighting all its power
Coming in my way
Let it take me straight to you
I'll be running night and day
 
I'll be with you soon
Just me and you
We'll be there soon
So soon
 
Running through the monsoon
Beyond the world
To the end of time
Where the rain won't hurt
Fighting the storm
Into the blue
And when I lose myself I'll think of you
Together we'll be running somewhere new
And nothing can hold me back from you
Through the monsoon
 
Through the monsoon
Just me and you
Through the monsoon
Just me and you
 
Submitted by Mariacamacho on Tue, 23/03/2010 - 13:46
Last edited by Geheiligt on Fri, 25/03/2016 - 19:30
Align paragraphs
Czech translation

Monzun

Podívám se na rozbité dveře
Už tady nezbylo nic
Můj pokoj je studený
To mě dělá bláznivé
 
Čekala jsem tady tak dlouho
Ale teď se zdá, že to má chvíli
Vidím, že tmavé mraky se znovu objevují
 
Běží přes monzun
Za světem
Konec času
Kde déšť neublíží
Bojujte proti bouři
Do modré
A když se ztratím, přemýšlím o tobě
Společně budeme běžet někam novým
Přes monzun
Jen já a ty
 
Půlměsíc se z mého pohledu vytratil
Vidím tvé vidění ve světle
Ale teď je pryč a nechal mě tak sama
 
Vím, že vás teď musím najít
Slyší vaše jméno, nevím jak
 
Běží přes monzun
Za světem
Konec času
Kde déšť neublíží
Bojujte proti bouři
Do modré
A když se ztratím, přemýšlím o tobě
Společně budeme běžet někam novým
A nic vás nemůže odtrhnout od vás
Přes monzun
 
Hej! Hej!
 
Já bojuji s veškerou jeho mocí
Jsem v cestě
Nech mě to vzít přímo k tobě
Běžím noci a den
 
Budu brzy s vámi
Jen já a ty
Budeme brzy
Tak brzy
 
Běží přes monzun
Za světem
Konec času
Kde déšť neublíží
Bojujte proti bouři
Do modré
A když se ztratím, přemýšlím o tobě
Společně budeme běžet někam novým
A nic vás nemůže odtrhnout od vás
Přes monzun
 
Přes monzun
Jen já a ty
Přes monzun
Jen já a ty
 
The Translation is ©Achampnator so before using it ask for permission

In case of a source field link belongs the Translation to the Copyright Owner where the link goes to
Submitted by Achampnator on Thu, 24/08/2017 - 13:57
Comments