Mors lilla Olle (Swedish (dialects) translation)

Advertisements
Swedish

Mors lilla Olle

Mors lilla Olle i skogen gick,
rosor på kind och solsken i blick.
Läpparna små utav bär äro blå.
"Bara jag slapp att så ensam här gå!"
 
Brummelibrum, vem lufsar där?
Buskarna knakar. En hund visst det är...
Lurvig är pälsen. Men Olle blir glad:
Ӂ, en kamrat, det var bra, se goddag!"
 
Klappar så björnen med händer små,
räcker fram korgen: "Se där, smaka på!"
Nalle han slukar mest allt vad där är:
"Hör du, jag tror, att du tycker om bär!"
 
Mor fick nu se dem, gav till ett skri.
Björnen sprang bort, nu är leken förbi.
"Å, varför skrämde du undan min vän?
Mor lilla, bed honom komma igen!"
 
Submitted by SaintMark on Wed, 12/10/2016 - 18:55
Align paragraphs
Swedish (dialects) translation

Mors léll Olle

Mors léll Olle i skoga jékk,
roser på shinn å solkhén i blikk.
Leppan små tó bär ä blå.
"Baar ja slapp té sö ensamm/-en här gå!"
 
Brummelibrum, hókken lufser där?
Buskan knaker. E honn vésst dä ä...
Lurvé ä pelsen. Men Olle blir gla:
"Å, e kamrat, dä va bra, sé go da!"
 
Klapper sö björnen mä henner små,
rekker fram körjen: " Sé där, smak på!"
Nalle han sluker mest allt hant där ä:
"Hör ru, ja tror, du tykk öm bär!"
 
Mor fékk nu sé röm, ga té ett skri.
Björnen sprang bórt, nu ä léken förbi.
"Å, hafför/haffer skremd du unna mi vänn?
Mor léll, bé 'an kâm ijen!"
 
Submitted by Sante_Caserio on Thu, 12/01/2017 - 15:42
More translations of "Mors lilla Olle"
Swedish (dialects) Sante_Caserio
Swedish Children Songs: Top 3
See also
Comments