Laura Brehm - Mortals (Tongan translation)

English

Mortals

Stranded in the open
Dried out tears of sorrow
Lacking all emotion
Staring down the barrel waiting for the
Final gates to open
To a new tomorrow
Moving with the motion
Following the light that sets me free
 
Submitted by Milia13 on Mon, 06/02/2017 - 16:48
Last edited by Milia13 on Sun, 31/12/2017 - 20:56
Align paragraphs
Tongan translation

Kaumatea

Ha'ujia 'i he 'ataa
Lo'imata momoa 'o e loto mamahi
Mole ongo'iloto katoa
Mamata hifo ki he talamu 'o tali ki he
A fakamui, ke fakaava ia
Ki ha 'a pongipongi fo'ou
Ue'i mo e ngau'e
Muimui ange ki he maama 'oku fakatau'ataaina'i au.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 08/02/2017 - 14:39
More translations of "Mortals"
Laura Brehm: Top 3
See also
Comments