Ahlam - Motheir (مثير) (Transliteration)

Transliteration

Mutheer

Versions: #1#2#3#4#5
ya/la men 3aly al-7asne zad
7asnah jamaal u anaaqat
le-shoufah 7ann el-fu2aad
yumshy fy mashyat rashaaqat (x2+)
 
reqqat u Jamaal u 7alaawah
towwah fy 3omrah Sugheer
mutheer 7asnah mutheer
mutheer 7asnah mutheer
…………………………….
leyye Tul3a habb en-neseem
w el-hawaa be-sha3arah yteghazzal
seb7aan rabby el-3aZeem
abde3a fy 7asnah u kammal (x2)
 
Teebt u 7anaan u samaa7at
towwah fy 3omrah Sugheer
mutheer 7asnah mutheer
mutheer 7asnah mutheer
…………………………….
ma 3araf qalbah al-ghurour
ma shaafe 3a-n-naase 7aalah
kaamal ma bah quSour
metrobbeN 3a-l-aSaalat (x2)
 
khajoul u Tab3ah reqeeq
towwah fy 3omrah Sugheer
mutheer 7asnah mutheer
muFeer 7asnah muFeer
_________
by AN60SH
 
Submitted by Marinka on Sat, 11/02/2017 - 21:25
Last edited by phantasmagoria on Sat, 11/02/2017 - 21:26
Arabic

Motheir (مثير)

Comments