South Park (OST) - Mr. Hankey, the Christmas Poo (Czech translation)

English

Mr. Hankey, the Christmas Poo

We've all heard of Rudolph and his shiny nose
And we all know Frosty whose made out of snow
But all of those stories seem kind of... gay
'Cause we all know who brightens up our holiday
 
Mr. Hankey the Christmas Poo
Small and brown he comes from you
Sit on the toilet here he comes
Squeeze him between your festive buns
 
A present from down below
Spreading joy with a "howdy ho"
He's seen the love inside of you
'Cause he's a piece of poo
 
Sometimes he's nutty
Sometimes he's corny
He can be brown or greenish-brown (Mmm Mmm)
But if you eat fibre on Christmas eve he might come to your town
 
Mr. Hankey the Christmas Poo
He loves me I love you
Therefore vicariously he loves you
I can make a Mr Hankey too!
(Fart noise)
 
Cartman
Well Kyle where is he?
 
Kyle
He's comin'
 
Stan
C'mon dude push!
 
Kyle
I'm trying!
 
Cartman
Oh wait wait I can see his head!
 
Kyle
Here he comes!
(Fart noise)
 
Mr. Hankey
Howdy ho!
I'm mr. hankey the Christmas Poo
Seasons greetings to all of you
Let's sing songs and dance and play
Now before I melt away
Here's a game I like to play
Stick me in your mouth and try to say
Howdey ho ho yum yum yum
Christmas time has come!
 
Sometimes he's runny
Sometimes he's firm
Sometimes he's practically water
Sometime he hangs off the end of your ass
And won't fall in the toilet
'Cause he's just clinging to your sphincter
And he won't drop off and so you
Shake your ass around and try to get it to drop in the toilet
And finally it does
 
Mr. Hankey the Christmas Poo
When Christmas leaves he must leave too
Flush him down but he's never gone
His smell and his spirit lingers on...
 
Howdy ho!
 
Submitted by Der Verwirrte on Tue, 23/01/2018 - 19:57
Submitter's comments:
Align paragraphs
Czech translation

Pan Hankey, Vánoce Kadit

Všichni jsme slyšeli o Rudolfovi a jeho lesklém nosu
A my všichni víme Frostyho, který se vynořil ze sněhu
Ale všechny ty příběhy vypadají jako ... gay
Protože všichni víme, kdo nás rozjasní
 
Pan Hankey, Vánoce Kadit
Malý a hnědý pochází od vás
Posaďte se na toaletu
Stlačte ho mezi sváteční buchty
 
Dárek dolů
Šíření radosti s "Howdy Ho"
Viděl tu lásku uvnitř
Protože je to kousek
 
Někdy je naštvaný
Někdy je hnusný
Může být hnědý nebo zelenkavě hnědý (Mmm Mmm)
Ale jestli jdete na Vánoce, může jít do vašeho města
 
Pan Hankey, Vánoce Kadit
Miluje mě, miluji tě
Z tohoto důvodu vás miluje
Můžu udělat i pana Hankeyho!
(Prd šum)
 
Cartman
No Kyle, kde je?
 
Kyle
On přichází
 
Stan
Pojďte s kámošem!
 
Kyle
Snažím se!
 
Cartman
Počkej čekat, že vidím jeho hlavu!
 
Kyle
Tady přijde!
(Prd šum)
 
Pane Hankey
Jak ho!
Jsem paní. hankey vánoční kadit
Každodenní pozdravy všem
Pojďme zpívat písně a tančit a hrát
Teď než se rozplynu
Zde je hra, kterou chci hrát
Držte mě v ústech a snažte se říct
Howdy ho ho mňam mňam mňam
Vánoční čas přišel!
 
Někdy je to běžné
Někdy je pevný
Někdy je prakticky voda
Někdy visí na konci zadku
A nebudou spadnout do toalety
Protože se jen drží na svěráku
A on neopustí a tak vy
Zkroutit si zadek a pokusit se, aby to dopadlo na toaletu
A nakonec to dělá
 
Pan Hankey, Vánoce Kadit
Když vánoční opustí, musí také odejít
Vyplachněte ho, ale nikdy není pryč
Jeho pach a jeho duch zůstává na ...
 
Howdy ho!
 
The Translation is ©Achampnator so before using it ask for permission

In case of a source field link belongs the Translation to the Copyright Owner where the link goes to
Submitted by Achampnator on Wed, 24/01/2018 - 20:57
Added in reply to request by Der Verwirrte
More translations of "Mr. Hankey, the ..."
Please help to translate "Mr. Hankey, the ..."
See also
Comments