Krzysztof Daukszewicz - Mucha (Tongan translation)

Polish

Mucha

Wpadła mucha do mieszkania,
brzęczy nie do wytrzymania.
Ani myśleć, ani drzemać:
Patrzcie owad też ekstrema!
 
Trzęsąc się przed konsekwencją,
drzwi otwieram po kryjomu
i do ucha muchy szepcę:
„Ty komucho won mi z domu!”
 
Zaraz, zaraz, drzwi zamykam,
bzykaj, muszko, niechaj bzyka,
no bo nie wiem, co mnie spotka,
jeśli jest to patriotka...
 
Boże, Boże, jakie szczęście,
żem zapobiegł strasznej gafie.
I kolejne drzwi otwieram,
mówiąc: „Muszko, mieszkaj w szafie.”
 
Zaraz, zaraz, co ty robisz,
garnek wylizuje do dna...
Może jest to emerytka
i dlatego taka głodna?
 
Boże, Boże, masz maleńka,
będziesz syta od tej pory,
bo jeżeli będziesz głodna,
to nie pójdziesz na wybory...
 
Zaraz, zaraz, co ty robisz?
Och, żeż mucho ty skubana,
co mi biurko penetrujesz?
A jeżeli jest nasłana?
 
Może sprawdza, czym wierzący,
i nim minie Anioł Pański,
będę musiał na kolana
przed wielebnym Łopuszańskim?
 
Zaraz, zaraz, co ty robisz,
przecież do łazienki idę!
Mucho, gdzie ty mi zaglądasz?
Sprawdza, czy nie jestem Żydem.
 
Boże, Boże, co za czasy,
że od świtu aż do zmierzchu,
by prawdziwym być Polakiem,
trzeba jego mieć na wierzchu...
 
Zaraz, zaraz, myślę dalej,
może przygrzać jej łopatą?
Lecz co będzie, gdy nie trafię,
a to jakiś prowokator?
 
Boże, Boże, co się dzieje,
skąd się wziął mój stan fatalny?
Przecież Polska już normalna,
bzzz… tylko ja już nienormalny!
 
Submitted by Aldefina on Sun, 02/04/2017 - 17:59
Submitter's comments:

Lyrics transcribed. Please don't correct them.

Align paragraphs
Tongan translation

Ha Lango

Na'e puna ha lango ki hoku loki
Fu'u hoha'a hono longoa'a
'Ikai lava ke fakakaukau pe ke mohe 'e ha taha:
"Vakai ange, ko ha tama'ulia!"
 
Ilifia 'i he nunu'a
Fakaava fakafufū'i au he matapā
Pea ku fanafana ki he telinga 'a e lango:
"Hola, lango-fakakomunisi ko koe!"
 
'Io, 'io -- tapuni'i au he matapā --
Longoa, longoa, fa'iteliha ai
He 'ikai teu 'ilo he me'a 'e hoko ai
Ko e 'uhi 'e kapau ko ha patiliote 'e he lango ni...
 
'Aue, 'aue, monū'ia au
He na'a kuou ta'ofi ha me'avale lahi
Pea ku fakaava he matapā hokohoko 'o pehē:
"Hoku lango, ke lava ke nofo koe 'i he koloseti ni."
 
'Io, 'io, ka ko e ha me'a 'oku ke fai?
Ne 'emo 'a e kulo ke maha....
Mahalo ko ha tama 'oku ma'u vahenga-mālōlō
Pea ko e 'uhi ia 'oku fa'a fiekaia ia.
 
'Aue, 'aue, 'ai ia ma'a au
'Ikai 'aupito te ke toe fiekaia koe
He kapau 'oku fiekaia koe,
'E 'ikai te ke fili koe...
 
'Io, 'io, ka ko e ha me'a 'oku ke fai?
'Oi, ki'i lango ko koe maji'i
Ko e ha 'uhinga 'oku ke vakai holo 'eku tēpile-tohi?
Mahalo ko ha mātaki ia?
 
Mahalo ko e sivi ia 'e kapau ko e tui 'e au
Pea kimu'a he ngata'anga 'o e tatangi-lotu
'E pau keu tu'ulutui hifo 'i mu'a 'o...
Faifekau Łopuszański ē1
 
'Io, 'io, ka ko e hā me'a 'oku ke fai?
Ke 'ilo koe 'oku 'alu au ki falemalolo!
'Aue lango, ha me'a 'oku ke kilkila ai?
Ne sivi'i 'e kapau 'ikai ha tangata Jiu 'e au.
 
'Oiaue, taimi ha kuo ma ma'u
'A ia mei he uhu a pongipongi 'o a'u ki he tu'uapo
Kapau ke fiema'u ke fakahaa atu ko ha tangata Polani mo'oni koe,
Ka ke ke fakahaa atu taimi kotoa pe 'a e konga lelei 'a e tangata...
 
'Io, 'io, 'oku ou fakakaukau'i pe ki ai
Mahalo 'oku pau keu tamate'i ia mo ha huo?
Ka ko e ha me'a 'e hoko 'e kapau na'e ngalo au ke ta'i?
Pea mahalo ko ha tangata na'e fai ia.
 
'Oiaue, ko e ha me'a 'oku hoko
Ko e ha 'oku kovi 'eku anga?
Kae'ataa 'oku ha fonua sai 'e Polani
Bzzz... 'ilo'i ko au pe 'oku sai!
 
  • 1. ko ha tangata fakapule'anga. Ongoongo ia 'i hono fakakaukau'i Katolika mālohi.
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Mon, 10/04/2017 - 23:52
Added in reply to request by Aldefina
Author's comments:

based from the English translation by Aldefina.
Requested by Aldefina. Thank you, Andrzej! Had a few giggles during translation. Teeth smile

More translations of "Mucha"
See also
Comments
Aldefina    Mon, 22/05/2017 - 18:51

Thank you, Josh. Regular smile . Good to know that it made you laugh.

You can check another song of Krzysztof Daukszewicz - "Easy Rider". In you find it interesting I can make a request.