Sonic Underground (OST) - Mummy Wrap (Czech translation)

English

Mummy Wrap

We are Sonic, Sonic Underground
We're looking for a scroll that belonged to some Egyptians
It'd be no problemo if I could just read these weird inscriptions
 
We are Sonic, Sonic Underground
 
I can't spell sarcophagi, maybe I'm a dummy
But it's not every day I get to drum for dancin' mummies
 
We are Sonic, Sonic Underground
 
I'd rather not be down here if I really had my druthers
Especially with this prophet guy who looks just like my brother
 
We are Sonic, Sonic Underground
 
I am Hotep, you are hedgehogs, we know not each other
But Aman-Rapi smile on me if I help find queen mother
 
We are Sonic, Sonic Underground
Yeah
 
Submitted by Achampnator on Fri, 05/01/2018 - 19:19
Align paragraphs
Czech translation

Mumií Zábal

Jsme Sonic, Sonic Podzemní
Hledáme svitek, který patří některým Egypťanům
Nebylo by problém, kdybych mohl číst tyto podivné nápisy
 
Jsme Sonic, Sonic Podzemní
 
Nemůžu sarkofágy, možná že jsem figurína
Ale není to každý den, jak se dostanu do bubnu pro taneční mumie
 
Jsme Sonic, Sonic Podzemní
 
Raději bych nebyl tady, kdybych měl opravdu mých drutherů
Zvláště s tímto prorokem, který vypadá stejně jako můj bratr
 
Jsme Sonic, Sonic Podzemní
 
Jsem Hotep, jste Ježek, my se nevíme jeden druhého
Ale Aman-Rapi se na mě usmívá, když pomohu najít královnu matku
 
Jsme Sonic, Sonic Podzemní
Ano
 
The Translation is ©Achampnator so before using it ask for permission

In case of a source field link belongs the Translation to the Copyright Owner where the link goes to
Submitted by Achampnator on Fri, 12/01/2018 - 14:52
Sonic Underground (OST): Top 3
Idioms from "Mummy Wrap"
See also
Comments