Advertisement

Muras (Russian translation)

Advertisement
Kyrgyz

Muras

Айтамын гана эй,
Атадан гана калган мурасты.
Жаңырып заман эй,
 
Жаңы муун баба салтын улантты.
 
Намысын бийик сактаган эл,
Добушун угуп тыңдап жүрөктүн.
Кадырын туюп барктанам мен,
Эч тарыхтан өчбөй жыл өтсүн.
 
Кайратындан жанбааган,
Калың элди барктаган.
Эгемендикти энчилеп
өмүрүн берген бизге
Канча адам ээй иий ий ий
Аай ий иий ий ий .
 
Ташта изи калган кыргызымдын.
Бирин кетип алыска,
Бирин жетип жылдызга.
Бирин жарап намыска,
Бир биринден талашба.
 
Арнагам гана эй,
Жериме чындап очбөс эмгекти.
Баатырлар гана эй,
Байыртан буруп тынчтык элдешти.
 
Намысын бийик сактаган эл,
Добушун угуп тыңдап жүрөктүн.
Кадырын туюп барктанам мен,
Эч тарыхтан өчбөй жыл өтсүн.
 
Кайратындан жанбааган,
Калың элди барктаган.
Эгемендикти энчилеп
өмүрүн берген бизге
Канча адам ээй иий ий ий
Аай ий иий ий ий .
 
Ташта изи калган кыргызымдын.
Бирин кетип алыска,
Бирин жетип жылдызга.
Бирин жарап намыска,
Бир биринден талашба.
Ээй ий ий ийийийий
Эй ий ий ийийийий
Аа ий ий ий ийийийий.
 
Submitted by Yatalu on Wed, 21/02/2018 - 20:31
Align paragraphs
Russian translation

Наследие

Я расскажу
О наследии, оставшемся от предков.
Обновилась эпоха,
 
Новое поколение продолжило традиции предков.
 
Народ хранит свою честь в вышине,
Прислушиваясь к биению сердца.
Чувствую и чту это достоинство,
Пусть проходят года, не стираясь из истории.
 
Не отступая от своей храбрости,
Оказывая почет народу,
Оставили нам независимость,
Отдав свою жизнь,
Столько людей... Ээй иий ий ий.
Аай иий ий ий.
 
Оставив следы на камнях, мой кыргызский народ.
Одни отправились в даль,
Другие достигли звезд.
Третьи оказали честь,
Не враждуйте между собой.
 
Посвятил я
Своей земле негасимый труд.
Богатыри
С давних пор примирились, придя к согласию.
 
Народ хранит свою честь в вышине,
Прислушиваясь к биению сердца.
Чувствую и чту это достоинство,
Пусть проходят года, не стираясь из истории.
 
Не отступая от своей храбрости,
Оказывая почет народу,
Оставили нам независимость,
Отдав свою жизнь,
Столько людей... Ээй иий ий ий.
Аай иий ий ий.
 
Оставив следы на камнях, мой кыргызский народ.
Одни отправились в даль,
Другие достигли звезд.
Третьи оказали честь,
Не враждуйте между собой.
Ээй ий ий ийийийий
Эй ий ий ийийийий
Аа ий ий ий ийийийий.
 
Submitted by ernis uulu on Wed, 08/08/2018 - 21:29
Added in reply to request by Muhammedali Zairov
Comments