Muse - Muscle Museum (Vietnamese translation)

Vietnamese translation

Bảo Tàng Cơ Bắp

Cô ấy có vài điều cần tâm sự
Nhưng cậu lại không có thời gian nên
Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác
Cậu sẽ đợi đến khi nó kết thúc
Để tiết lộ những gì cậu vốn chẳng bao giờ cho cô ấy biết
Hơi bị muộn rồi
 
Đã cố gắng phản kháng thật lâu
Cậu đã biến mất và bỏ lỡ
Nó đã thoát khỏi thế giới của cậu rồi
 
Cậu không thấy tôi đang cần cậu sao
Đang khẩn cầu, lạy lục cho nhiều thứ hơn nữa
Hơn tất cả những gì cậu có thể cho đi
Và tôi không muốn cậu ngưỡng mộ gì tôi đâu
Chỉ là không muốn cậu làm lơ tôi
Khi điều đó làm cậu vui lòng
Và tôi sẽ tự làm một mình vậy
 
Tôi đã biểu diễn qua tất cả những cái toilet
Nhưng cậu vẫn muốn ném cứt vào hội nghị
Để chứng minh rằng tôi đã phạm phải sai lầm lớn
Đã cố gắng phản kháng thật lâu
Cậu đã biến mất và bỏ lỡ buổi diễn
Nó đã thoát khỏi thế giới của cậu rồi
 
Cậu không thấy tôi đang cần cậu sao
Đang khẩn cầu, lạy lục cho nhiều thứ hơn nữa
Hơn tất cả những gì cậu có thể cho đi
Và tôi không muốn cậu ngưỡng mộ gì tôi đâu
Chỉ là không muốn cậu làm lơ tôi
Khi điều đó làm cậu vui lòng
Và tôi sẽ tự làm một mình vậy
Tôi sẽ tự làm một mình vậy
 
Submitted by Nắng on Fri, 13/10/2017 - 04:21
English

Muscle Museum

Comments