Aleksandr Pushkin - Muza (Муза) (Polish translation)

Russian

Muza (Муза)

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила;
Она внимала мне с улыбкой, и слегка,
По звонким скважинам пустого тростника
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала:
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.
 
Submitted by vodkapivo on Sat, 21/12/2013 - 11:11
Last edited by Miley_Lovato on Sun, 10/04/2016 - 23:03
Align paragraphs
Polish translation

Muza

W dzieciństwie moim ona kochała mnie
I fujarkę mi wręczyła;
Słuchała mnie z uśmiechem i lekko,
W dźwięczny studni pustego trzciny
Już grałem słabymi palcami
I hymny ważne, inspirowana przez bogów,
I piosenki biesiadne frygijskich pasterzy.
Od rana do wieczora w niemy cieniu dębów
Pilnie będę słuchał lekcji maryi tajemnicą;
I, zachwycając mnie jako nagrodę losowej,
Odgarnął loki od słodkiego czoła,
Sama z rąk moich fujara brała:
Trzcina był ożywionym boskim oddechem
I serce ewangelii świętym urokiem.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 07/10/2017 - 11:44
Comments