Anna German - A my dla siebie (Russian translation)

Proofreading requested
Polish

A my dla siebie

 
A wiatr po niebie szumi, gra,
Że my nie dla siebie – Ty i ja.
Latem liść akacjowy wróży mi,
Że my nie dla siebie – ja i Ty.
 
Przypadł nam czas ten sam, na dobre i na złe.
Czemu więc wszystko wkoło mi powtarza, że
 
My nie dla siebie – Ty i ja,
Jak z pogodą letnią szara mgła,
Jak z bystrą wodą ognia skra,
My nie dla siebie – Ty i ja?
 
Niech wiatr po niebie szumi, drwi,
My i tak dla siebie – ja i Ty!
Co mi tam akacjowa wróżba zła,
Kiedy my dla siebie – Ty i ja!
 
Przypadł nam czas ten sam, a jeśli kochasz mnie,
To jest czas, w którym wszystko może zdarzyć się:
 
Spotka się z wodą ognia skra,
I z pogodą letnią szara mgła,
I my ze sobą – Ty i ja…
I my ze sobą – Ty i ja…
 
Bo my dla siebie – Ty i ja…
 
Submitted by tanyas2882 on Sun, 12/10/2014 - 15:13
Submitter's comments:

Music By – P. Bojadżijew.
Lyrics By – W. Młynarski.

Align paragraphs
Russian translation

А мы друг для друга

Versions: #1#2
А ветер по небу шумит, играет,
Что мы не друг для друга – Ты и я.
Летом листья акации сулит мне,
Что мы не друг для друга – я и Ты.
 
Нам выпало время то же самое, к лучшему или худшему.
Почему так все вокруг мне говорят, что
 
Мы не друг для друга – Ты и я,
Как с погодой летней серый туман,
Как с быстрой водой огня искра,
Мы не друг для друга – Ты и я?
 
Пусть ветер по небу шумит, насмешливо,
Мы и так друг для друга – Ты и я!
Что мне там акации ворожба зла,
Когда мы друг для друга – Ты и я!
 
Нам выпало время то же самое, а если ты меня любишь,
Это время, в котором все может произойти:
 
Встретится с водой огня искра,
И с погодой летней серый туман,
И мы вместе – Ты и я...
И мы вместе – Ты и я...
 
Потому что мы друг для друга – Ты и я...
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 30/09/2017 - 19:18
Last edited by Hades21 on Sun, 04/02/2018 - 09:45
Author's comments:

Music By – P. Bojadżijew.
Lyrics By – W. Młynarski.

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments