Juan Pardo - Meu ben dorme (English translation)

Galician

Meu ben dorme

Como o vento cantaba,
como o vento reia
miña rapaza, donde foi,
os seus olliños da cor da area
xa non ven o meu corpo,
miña rapaza donde foi
 
Deixame que chorando, silbante,
as coitiñas dun pranto
o meu lamento de amor,
Eu fuxín lonxe daquel lameiro
onde a herba te coida.
Dorme, dorme ben, meu doce ben
 
dende que ti te fuches as viñas pardas, dos meus viñedos
non dan un viño mais doce e fresco,
como aquél que bebín nas túas mans
dende que ti te fuches as corredoiras, non van al celo
e o que é belido, deixa de celo
meu ben dorme ben
dende que ti te fuches as viñas pardas, dos meus viñedos
non dan mais viño y non darán
 
Submitted by Diazepan Medina on Mon, 17/04/2017 - 01:10
Submitter's comments:

Solicitaría una corrección de la letra original ya que en ningún lado está la letra en gallego

Align paragraphs
English translation

My love sleeps

She sang like the wind,
she laughed like the wind
my girl, where did she went,
her little sand-coloured eyes
no longer see my body,
my girl, where did she went
 
Leave me alone, I'm crying
the sorrows of a crying
my love moan,
I ran far from that orchard
where the grass cares for you.
Sleep, sleep love, my sweet love
 
Since you left the brown vines of my vineyards
no longer give a sweeter and fresher wine,
like the one I drank in your hands
Since you left the old paths no longer go to heaven
and what was beautiful, leaves me jealous
My love sleeps well
Since you left the brown vines of my vineyards
no longer give wine and no longer will
 
Creative Commons License
My translations are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. It doesn't apply to the translations with a source.
Submitted by Diazepan Medina on Fri, 21/04/2017 - 16:34
See also
Comments