Advertisements

My Name Is (Transliteration)

Transliteration
A A

My Name Is

нанын Хёджин ОНЭНОПЫ пальганмори ке
конбокэн еминхэчинын норуя
чансори мани хэдо сокмамын кыге аня
нан Хёджин ОНтим лидо
 
ХЭЛОУ ЗИС ИС ВАЙОТ
альчана нэ моксори тыттага помён
тонгурэ инын тытан ныгими тыльголь
нэ ольгульгуа оулличиман кырочи анын сокгёк
панчонэ панчон Е наль кончура пурынэ
ёнгамачи анчиман ёнгамаго шипын э
кыриго ЭМКЕЙуа чинэчиго шипын э
 
МАЙ НЭЙМ ИС
МАЙ НЭЙМ ИС
 
нанын Джейас пёльмёнын чэмиисы
нонын кон чого куичанын кон широ
ёнсыпаль тэн чансори ОН кимбап анэ оинын ОФ
АМ ДЖЕЙАС ОФтим лидо
 
нан Ишон ичанюн сэнсэищён
сэ пончэ лидо кырэ нанын фэщён лидо
кагым чандольхачё кырэдо саранхэчуо
нан Ишон модын ке сэнсэищён
 
МАЙ НЭЙМ ИС
МАЙ НЭЙМ ИС
 
нан Ю сонгёкын КЬЮТ
нэга чэиль орынсыро поёдо
сашиль нанын макнэя Ю
 
нан ЭМКЕЙ очэ оныль пода то сангымэчин рэмон
чошимэ токтокток точильчидо морынига
кагымшикын САчауончором поёдо
ирэ пуадо ымак халь тэманкымын
амудо мот маллинданэ хуанпочи пэгон
 
оооооооо ОНЭНОФ
оооооооо ОНЭНОФ
нэ чончунэ пичи туиль ке
хонча ичи ма фьюз ЛАЙТС ОН ЛАЙТС ОН
оооооооо
 
МАЙ НЭЙМ ИС
ОН ЭН ОФ
МАЙ НЭЙМ ИС
ОН ЭН ОФ
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by JinJuJinJu on Sun, 28/02/2021 - 12:44
Last edited by JinJuJinJu on Tue, 02/03/2021 - 13:58

My Name Is

Comments
Read about music throughout history