Advertisements

On My Own (Romanian translation)

English
English
A A

On My Own

And now I'm all alone again
Nowhere to turn, no one to go to
Without a home, without a friend
Without a face to say hello to
But now the night is near
Now I can make-believe he's here...
 
Sometimes I walk alone at night
When everybody else is sleeping
I think of him, and then I'm happy
With the company I'm keeping
The city goes to bed
And I can live inside my head...
 
On my own
Pretending he's beside me
All alone
I walk with him 'til morning
Without him
I feel his arms around me
And when I lose my way
I close my eyes
And he has found me
 
In the rain
The pavement shines like silver
All the lights
Are misty in the river
In the darkness
The trees are full of starlight
And all I is see
Is him and me
Forever and forever
 
And I know
It's only in my mind
That I'm talking to myself
And not to him
And although
I know that he is blind
Still I say
"There's a way for us!"
 
I love him
But when the night is over
He is gone
The river's just a river
Without him
The world around me changes
The trees are bare
And everywhere the streets
Are full of strangers
 
I love him
But everyday I'm learning
All my life
I've only been pretending
Without me
His world will go on turning
The world is full of happiness
That I have never known
 
I love him
I love him
I love him
But only on my own
 
Submitted by MississippienneMississippienne on Mon, 09/12/2013 - 07:37
Last edited by FaryFary on Sat, 11/01/2020 - 14:40
Submitter's comments:

2012 film version:

Romanian translationRomanian
Align paragraphs

De una singură

Şi acum sunt din nou singură
Nicăieri unde să mă întorc, nicăieri unde să mă duc
Fără o casă, fără un prieten
Fără un chip căruia să-i spun”Bună”
Dar acum noaptea este aproape
Acum pot să-mi închipui că el este aici…
 
Câteodată mă plimb singură noaptea
Când toată lumea doarme
Mă gândesc la el, şi atunci sunt fericită
Cu compania pe care o păstrez
Oraşul merge la culcare
Şi eu pot trăi în mintea meu…
 
De una singură
Prefăcându-mă că el este lângă mine
Singură singurică
Mă plimb cu el până dimineaţa
Fără el
Îi simt braţele în jurul meu
Şi când pierd drumul
Îmi închid ochii
Şi el m-a găsit
 
În ploaie
Pavajul străluceşte ca argintul
Toate luminile
Sunt înceţoşate în râu
În întuneric
Copacii sunt plini de lumina stelelor
Şi tot ce văd
Este el cu mine
Pentru totdeauna şi mereu
 
Şi ştiu
Este doar în mintea mea
Că vorbesc cu mine însumi
Şi nu cu el
Şi deşi
Ştiu că este orb
Continui să spun
“Există o cale pentru noi!”
 
Îl iubesc
Dar când noaptea se sfârşeşte
El a plecat
Râul este doar un râu
Fără el
Lumea în jurul meu se schimbă
Copacii sunt goi
Şi peste tot străzile
Sunt pline de străini
 
Îl iubesc
Dar în fiecare zi învăţ
Toată viaţa mea
Doar m-am prefăceam
Fără mine
Lumea lui va continua să se schimbe
Lumea este plină de fericire
Pe care eu nu am cunoscut-o niciodată
 
Îl iubesc
Îl iubesc
Îl iubesc
Dar numai de una singură
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by liana2010liana2010 on Mon, 26/07/2021 - 15:02
Comments
Read about music throughout history