Advertisements

My Oxygen (Transliteration)

My Oxygen

คนที่ใจมีเพียงความว่างเปล่า
เป็นหนังสือที่ไม่มีเรื่องราว
ใจดวงนี้ที่ใกล้จะตาย จากใจที่ดูเก่าๆ
เธอทำให้มีความหมาย
 
อย่างกับแสงอาทิตย์ในหน้าหนาว
ที่มาคอยเป็นไออุ่นยามเช้า
ทำให้ฉันไม่หนาวเกินไป
เธอเข้าใจรึเปล่า ว่าเธอสำคัญแค่ไหน
 
ถ้าเธอจะถาม ว่ารักเธอเท่าไร
ฉันคงให้เธอได้แค่นี้
 
คนคนนี้ มีเธอเป็นลมหายใจ
ถ้าเมื่อไรเธอหายไปนานๆ
ฉันคงทรมาน ดั่งขาดอากาศหายใจ
 
ถ้าไม่มีเธอ คงไม่มีลมหายใจ
เธอจะรู้หรือเปล่า เธอน่ะสำคัญมากมายแค่ไหน
ยังไงก็ต้องมีเธอ
 
You’re my oxygen, you’re my oxygen
You’re my oxygen ฉันจำเป็นจะต้องมีเธอ
You’re my oxygen, you’re my oxygen
You’re my oxygen ฉันจำเป็นจะต้องมีเธอ
 
เธอมาทำให้โลกไม่ว่างเปล่า
เธอพาฉันมาไกลจากความเหงา
ต่อชีวิตที่ใกล้จะตาย ต่อลมหายใจที่เบา
ให้กลับคืนมาอีกครั้ง
 
ถ้าเธอจะถาม ว่ารักเธอเท่าไร
ฉันคงให้เธอได้แค่นี้
 
คนคนนี้ มีเธอเป็นลมหายใจ
ถ้าเมื่อไรเธอหายไปนานๆ
ฉันคงทรมาน ดั่งขาดอากาศหายใจ
 
ถ้าไม่มีเธอ คงไม่มีลมหายใจ
เธอจะรู้หรือเปล่า เธอน่ะสำคัญมากมายแค่ไหน
ยังไงก็ต้องมีเธอ
 
You’re my oxygen, you’re my oxygen
You’re my oxygen ฉันจำเป็นจะต้องมีเธอ
You’re my oxygen, you’re my oxygen
You’re my oxygen ฉันจำเป็นจะต้องมีเธอ
 
คนคนนี้ มีเธอเป็นลมหายใจ
ถ้าเมื่อไรเธอหายไปนานๆ
ฉันคงทรมาน ดั่งขาดอากาศหายใจ
 
ถ้าไม่มีเธอ คงไม่มีลมหายใจ
เธอจะรู้หรือเปล่า เธอน่ะสำคัญมากมายแค่ไหน
ยังไงก็ต้องมีเธอ
 
You’re my oxygen, you’re my oxygen
You’re my oxygen
You’re my oxygen, you’re my oxygen
You’re my oxygen
 
Submitted by RujixRujix on Fri, 18/06/2021 - 03:07
Last edited by RujixRujix on Fri, 25/06/2021 - 19:37
Transliteration
Align paragraphs

My Oxygen

Kon têe jai mee piiang kwaam wâang bplào
Bpen năng-sĕu têe mâi mee rêuuang raao
Jai duuang née têe glâi jà dtaai jàak jai têe doo gào gào
Ter tam hâi mee kwaam măai
 
Yàang gàp săeng aa-tít nai nâa năao
Têe maa koi bpen ai ùn yaam cháo
Tam hâi chăn mâi năao gern bpai
Ter kâo jai réu bplào wâa ter săm-kan kâe năi
 
Tâa ter jà tăam wâa rák ter tâo rai
Chăn kong hâi ter dâai kâe née
 
Kon kon née mee ter bpen lom hăai jai
Tâa mêuua rai ter hăai bpai naan naan
Chăn kong tor-rá-maan dàng kàat aa-gàat hăai jai
 
Tâa mâi mee ter kong mâi mee lom hăai jai
Ter jà róo rĕu bplào ter nâ săm-kan mâak maai kâe năi
Yang ngai gôr dtông mee ter
 
You’re my oxygen, you’re my oxygen
You’re my oxygen chăn jam bpen jà dtông mee ter
You’re my oxygen, you’re my oxygen
You’re my oxygen chăn jam bpen jà dtông mee ter
 
Ter maa tam hâi lôhk mâi wâang bplào
Ter paa chăn maa glai jàak kwaam ngăo
Dtòr chee-wít têe glâi jà dtaai dtòr lom hăai jai têe bao
Hâi glàp keun maa èek kráng
 
Tâa ter jà tăam wâa rák ter tâo rai
Chăn kong hâi ter dâai kâe née
 
Kon kon née mee ter bpen lom hăai jai
Tâa mêuua rai ter hăai bpai naan naan
Chăn kong tor-rá-maan dàng kàat aa-gàat hăai jai
 
Tâa mâi mee ter kong mâi mee lom hăai jai
Ter jà róo rĕu bplào ter nâ săm-kan mâak maai kâe năi
Yang ngai gôr dtông mee ter
 
You’re my oxygen, you’re my oxygen
You’re my oxygen chăn jam bpen jà dtông mee ter
You’re my oxygen, you’re my oxygen
You’re my oxygen chăn jam bpen jà dtông mee ter
 
Kon kon née mee ter bpen lom hăai jai
Tâa mêuua rai ter hăai bpai naan naan
Chăn kong tor-rá-maan dàng kàat aa-gàat hăai jai
 
Tâa mâi mee ter kong mâi mee lom hăai jai
Ter jà róo rĕu bplào ter nâ săm-kan mâak maai kâe năi
Yang ngai gôr dtông mee ter
 
You’re my oxygen, you’re my oxygen
You’re my oxygen
You’re my oxygen, you’re my oxygen
You’re my oxygen
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Fri, 18/06/2021 - 03:27
Comments
Read about music throughout history