Frank Sinatra - My Way (Belarusian translation)

Belarusian translation

Мой шлях

Вось зараз блiзак скон
Перад вачыма подых цемры
Сябрук, на гэты конт,
дам прыклад мой, у якiм я ýпэýнен
 
Цiкава, паýнавартна жыý,
Безлiч дарог прашпацыраваý
Ды найважней, значней за ýсё Абраны шлях трымаý
Шкадаваннi? - у каго няма...
Але ня шмат, каб зноý iх лiчыць
Рабiý, што меý рабiць,
i сьвет мяне не здолеý знiчыць
ýзважваý жыцця напрамкi
i кожны крок свой плянаваý,
Ды найважней, значней за ýсё Абраны шлях трымаý
Памятаешь тыя часы, бачу па вачах
Адкусваý кавалкi не па маiх зубах,
 
Негледзячы на гэта, праз усе сумненнi
Крочыý за марай, за летуценнем.
Не перад чым не саступаý
I абраны шлях трымаý
 
Калiсь кахаý ды быý багаты,
Ад жалю выý i шоý праз страты
Цяпер, калi сляза ýжо не льецца,
Фацэтным гэткiм ýсё здаецца
 
У’явi, я столькi здолеý
Даволь каб без абiбокаý заспяваý,
Не, гэта не я,
Абраны шлях трымаý
 
Што ёсць мужчына? Што мае ён?
Страцiш сябе – жыццё губляе плён.
Казаць пра ýсё, як мае быць;
прытым каленяý не схiлiць.
Пад ударамi лёсу я не сканаý -
I абраны шлях трымаý
 
Так, ýласны шлях трымаý
 
Submitted by Max_Pragensis on Mon, 09/10/2017 - 08:49
Author's comments:

поэтический перевод на белорусский язык
паэтычны пераклад песьнi *Мой шлях* Сiнатры на беларускую мову

English

My Way

Comments