Frank Sinatra - My Way (Hebrew translation)

Hebrew translation

הדרך שלי

ואכשיו הסוף קרוב
ואני מתקרב לוילון האחרון
חבר שלי אני יגיד אותו ברור
אני אומד עז זה בטוח
חייתי חיים מלאים
נסעתי בכל כביש
ויותר מזה עשיתי את זה דרכי
חרטות קבלתי מעט
ואוד פעם מעט מדי להגיד
עשיתי מה ש חייבתי
וראיתי את זה בלי יוצא מן הכלל
תכננתי כל הדרך
כל מקום זהיר בכביש
ויותר מזה עשיתי את זה דרכי
כן היה זמנים עשיתי יותר ממה שאני יכול לעשות
אבל הקאתי את זה כשיש סיכוי שלא ילך
אכלתי אותו וירקתי החוצה
אני עמדתי לפניהם ועמדתי גבוה
ואשיתי את זה דרכי
 
Submitted by josharonson1 on Mon, 05/07/2010 - 11:07
Added in reply to request by marnie
English

My Way

Comments