Frank Sinatra - My Way (French (Haitian Creole) translation)

French (Haitian Creole) translation

Fason pa-m

E kounye a, la fin pre
Epi mwen fè fas avek denye rido a
Zanmi mwen, m-ap di-l klè
M-ap di pati pa-m, avek tout konfians
 
M-te viv yon lavi ki plen
M-travèse chak highway
E plis, pi plis ke sa,
mwen fè-l nan fason pa-m
 
Regrè, mwen te gen kèk
Min an verite, pa ase pou-m pale sou yo
Mwen te fè sa-m te bezwen fè
E-m realize-l san ekskiz
Mwen planne chak rout m-te fè
Chak pa avek atansyon sou lari an
E plis, pi plis ke sa, mwen fè-l nan fason pa-m
Wi, te gen lè, byen sir ou te konnen
Lè-m te esseye fè twòp pou mwen
 
Min nan tout, lè te gen dout
Mwen manje-l, e krache-l
Mwen fè fas a li tout, mwen kanpe ro
E fè-l nan fason pa-m
 
Mwen renmen, mwen ri, e kriye
Mwen finn plen-m, m-pedi ase
E kounye a, pandan lakrim ak disparet
Mwen remake li tout tèlman rigolo
 
Imajine, mwen te fè tout sa e-, pemèt mwen di
Pa nan yon fason timid
-- O non, o non, pa mwen
Mwen fè-l nan fason pa-m --
 
Ka sa-k se yon nom? sa-l genyen?
Si-l pa gen tèt pa-l, li pa gen anyen pyès
Pou di bagay yo li vreman santi
E pa mo de youn ki met a jenou
Li fasil pou wè, mwen pran kout pwen
E fè-l nan fason pa-m
 
Wi, li te fason pa-m
 
Be safe, be happy, and love Il Volo ♥
Fè atansyon, kinbe kè-w kontan, e renmen Il Volo ♥
Submitted by Il Volo is Life on Sun, 23/10/2016 - 17:35
Last edited by Il Volo is Life on Thu, 28/12/2017 - 00:23
English

My Way

Comments