Bích Phương - Nói Thương Nhau Thì Đừng Làm Trái Tim Em Đau (English translation)

Vietnamese

Nói Thương Nhau Thì Đừng Làm Trái Tim Em Đau

Hát lời rằng em đang thầm nhớ
Giữa trời gửi cùng theo làn gió đến anh.
 
Chỉ cần nghĩ về nhau
Về những tháng ngày sau
Là em vui ở trong lòng rất lâu.
 
Chỉ cần biết ngày mai
Mình chung vai kề vai
Ta hãy cứ yêu mãi và thương mãi.
 
Có thương nhau thì mới hiểu cho nhau mà
Đến bên anh, em mong được chở che anh à
Và tình yêu trên đầu môi
Sợ là cuộc tình không thành đôi đâu anh
Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau.
 
Nói thương nhau thì
Nói thương nhau thì
Nói thương nhau thì
thì đừng làm trái tim em đau.
Nói thương nhau thì
Nói thương nhau thì
Nói thương nhau thì
thì đừng làm trái tim em đau.
thì đừng làm trái tim em đau.
thì đừng làm trái tim em đau.
 
Chỉ cần nghĩ về nhau
Về những tháng ngày sau
Là em vui ở trong lòng rất lâu.
 
Chỉ cần biết ngày mai
Mình chung vai kề vai
Ta hãy cứ yêu mãi và thương mãi.
 
Có thương nhau thì mới hiểu cho nhau mà
Đến bên anh, em mong được chở che anh à
Và tình yêu trên đầu môi
Sợ là cuộc tình không thành đôi đâu anh
Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau.
 
Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau.
Nói thương nhau thì
Nói thương nhau thì
Nói thương nhau thì
thì đừng làm trái tim em đau.
Nói thương nhau thì
Nói thương nhau thì
Nói thương nhau thì
thì đừng làm trái tim em đau.
thì đừng làm trái tim em đau.
thì đừng làm trái tim em đau.
thì đừng làm trái tim em đau.
thì đừng làm trái tim em đau.
 
Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau.
Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau.
 
Submitted by Himchan on Sat, 16/09/2017 - 09:26
Align paragraphs
English translation

Don't break my heart if you say you love me

Hát lời rằng em đang thầm nhớ
Singing a melody of missing you
Giữa trời gửi cùng theo làn gió đến anh.
Hoping the wind will carry this message to you
 
Chỉ cần nghĩ về nhau
Only the thought of us
Về những tháng ngày sau
Of our forevermore days
Là em vui ở trong lòng rất lâu.
Is enough to make me happy inside
 
Chỉ cần biết ngày mai
As long as I know that tomorrow
Mình chung vai kề vai
We are still together
Ta hãy cứ yêu mãi và thương mãi.
We will continue to love and cherish each other
Có thương nhau thì mới hiểu cho nhau mà
Only love is understanding
Đến bên anh, em mong được chở che anh à
With you, I long to be sheltered
Và tình yêu trên đầu môi
Love only on the lips [meaning love without action, just words]
Sợ là cuộc tình không thành đôi đâu anh
I'm afraid will not last long
Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau.
If you say you love me, please don't break my heart
 
Nói thương nhau thì
If you say you love me
Nói thương nhau thì
If you say you love me
Nói thương nhau thì
If you say you love me
thì đừng làm trái tim em đau.
Then please don't break my heart
Nói thương nhau thì
If you say you love me
Nói thương nhau thì
If you say you love me
Nói thương nhau thì
If you say you love me
thì đừng làm trái tim em đau.
Then please don't break my heart
thì đừng làm trái tim em đau.
Then please don't break my heart
thì đừng làm trái tim em đau.
Then please don't break my heart
 
Chỉ cần nghĩ về nhau
Only the thought of us
Về những tháng ngày sau
Of our forevermore days
Là em vui ở trong lòng rất lâu.
Is enough to make me happy inside
 
Chỉ cần biết ngày mai
As long as I know that tomorrow
Mình chung vai kề vai
We are still together
Ta hãy cứ yêu mãi và thương mãi.
We will continue to love and cherish each other
 
Có thương nhau thì mới hiểu cho nhau mà
Only love is understanding
Đến bên anh, em mong được chở che anh à
With you, I long to be sheltered
Và tình yêu trên đầu môi
Love only on the lips [meaning love without action, just plain words]
Sợ là cuộc tình không thành đôi đâu anh
I'm afraid will not last long
Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau.
If you say you love me, please don't break my heart
 
Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau.
Nói thương nhau thì
Nói thương nhau thì
Nói thương nhau thì
thì đừng làm trái tim em đau.
Nói thương nhau thì
Nói thương nhau thì
Nói thương nhau thì
thì đừng làm trái tim em đau.
thì đừng làm trái tim em đau.
thì đừng làm trái tim em đau.
thì đừng làm trái tim em đau.
thì đừng làm trái tim em đau.
 
Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau.
Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau.
 
Submitted by lyricsGuru on Tue, 14/11/2017 - 16:47
Added in reply to request by Himchan
Author's comments:

Và tình yêu trên đầu môi
Sợ là cuộc tình không thành đôi đâu anh

--This signifies that when someone says they love someone else but is simply saying it out of lust. The singer is trying to explain that this is superficial love, and she is afraid it will not last forever. She is telling her lover that it's not the kind of love she's looking for.

More translations of "Nói Thương Nhau Thì ..."
EnglishlyricsGuru
See also
Comments