NLO - Na Mach v London (На мач в Лондон) (Transliteration)

Bulgarian

Na Mach v London (На мач в Лондон)

- И така, драги телевизионни зрители и радиослушатели, намираме се отново на Аеропорт София, където посрещаме нашите любимци, нашите момчета - българските футболисти. В този всенароден празник виждам как група парашутисти правят четирилистна детелина - символ на българското спортно щастие. В този момент две пионерчета правят пирамида и с викове дружно “Спряли шут, смазахме ви с юмрук” пирамидата се разпада, тъй като виждам как представители на всички футболни федерации ФИФА, ФАФА, ФЪФА и ФУФА заграждат нашия треньор с любопитни въпроси. Мъча се да се добера до него, с мъка стигам, ето... Пипам го, пипам го! Драги радиослушатели, телевизионни зрители! Кажете, кажете какво ви окрили в тези трудни минути да постигнете тази така желана победа?
- Разбира се, мислейки си за възнаграждението, аз мисля, че няма да е малко, но на нас ни стига любовта на всички почитатели, любовта на майка България.
- И сега една гореща молба, без да издавате шифъра на българския футбол, кажете как точно стана това?
- Всичко започна оттук, така:
 
Прегърнах жена си
и куфара взех
с консерви, с колбаси
и бавно поех.
 
В чужбина и хляб не ядат
си мислех аз (мислех аз),
когато с ИЛ-62
аз пристигнах в Лондон.
 
(2) (Пристигнах в лондон)
 
You're my woman, I'm your man,
Бе мъглив английски ден.
Дадох аз почти по здрач
интервю за този мач.
Тайно бях зелено взел
и от нашия хотел
от изискан магазин
джинси взех за моя син.
 
I just call to say I love you.
Посред нощ дочух аз женски глас.
I just call to say I love you.
Чуйте имам да ви кажа нещо аз...
(нещо аз, нещо аз)
 
- Ясно, cherchez la femme, пардон, което ще рече, за жената няма прегради, за жената няма прегради. Всеизвестна е драги телевизионни зрители любовта на мъжете към футболната игра, но аз трябва да подчертая: и жената не остава по-назад. Не случайно е разказана историята за Марта Хари. Нека си я припомним, но нямаме време за това. Нека оставим нататък да текат нещата в хронологичен ред и да видим как се е стигнало до тази скъпоценна победа. И сега, нека широко отворим очи, наострим уши, за да чуем как нататък продължава цялата тази поучителна история.
 
Ще ви направят клопка,
ще ви излъжат значи.
Със нестандартна топка
ще се играе мача.
 
В мафиотски кръг попаднах тук,
към Уембли разтреперан тръгнах без да кажа звук.
Уоуоу ... разтреперан ... аз.
 
Като на тръни бях на моя стол
и със ужас гледах как бележeха ни гол след гол.
Уоуоу ... през минута ... гол.
 
Щом почивката след миг дойде,
на вратаря дадох шило топката да прободе.
Уоуоу ... остро шило ... да.
 
От стара коза яре бях аз,
Със нормална топка резултатът вече бе за нас,
Уоуоу ... победихме ... да.
 
Седем на шест, измамата бе твърде плитка.
Ликувах днес. Герой излязох в трудна битка.
 
Пак любовта ми помогна много, много в този час.
"Ало, остани треньор, у нас"- каза тя, но бързо тръгнах аз.
 
Чао, чао, чао, пико л`аморе
чао, чао, чао, ще се видим пак,
чао, чао, чао, пико л`аморе,
чао, чао, чао, но на Слънчев бряг.
 
Чао, чао, чао, пико л`аморе
чао, чао, чао, ще се видим пак,
чао, чао, чао, пико л`аморе,
чао, чао, чао, но на Слънчев бряг.
 
Милион, милион, милион альх роз
В София идвахме с радост, а не с тъга.
Кой друг е бил англичаните като гост?
Всеки се сеща какво чака ни сега!
 
Life is live, life is live
Life is live, life is live
 
- Този цветен сън, драги телевизионни зрители и радиослушатели, ми бе разказан от портиера на българска федерация по футбол. Тази история никога не се е случвала, но би могла да се случи. Ако не се е случила, може да се случи. Случаи има много, и случки има много. Но това което ще се случи като случка, никой не може да предвиди!
 
Submitted by kdravia on Sun, 22/01/2017 - 08:46
Submitter's comments:

Thıs ıs song #7

Align paragraphs
Transliteration

Na mač v London

- I taka, dragi televizionni zriteli i radioslušateli, namirame se otnovo na Aeroport Sofija, kǎdeto posreštame našite ljubimci, našite momčeta - bǔlgarskite futbolisti. V tozi vsenaroden praznik viždam kak grupa parašutisti pravjat četirilistna detelina - simvol na bǔlgarskoto sportno štastie. V tozi moment dve pionerčeta pravjat piramida i s vikove družno “Sprjali šut, smazahme vi s jumruk” piramidata se razpada, tǎj kato viždam kak predstaviteli na vsički futbolni federacii FIFA, FAFA, FǍFA i FUFA zagraždat našija trenjor s ljubopitni vǎprosi. Mǎča se da se dobera do nego, s mǎka stigam, eto... Pipam go, pipam go! Dragi radioslušateli, televizionni zriteli! Kažete, kažete kakvo vi okrili v tezi trudni minuti da postignete tazi taka želana pobeda?
- Razbira se, mislejki si za vǎznagraždenieto, az mislja, če njama da e malko, no na nas ni stiga ljubovta na vsički počitateli, ljubovta na majka Bǔlgarija.
- I sega edna gorešta molba, bez da izdavate šifǎra na bǔlgarskija futbol, kažete kak točno stana tova?
- Vsičko započna ottuk, taka:
 
Pregǎrnah žena si
i kufara vzeh
s konservi, s kolbasi
i bavno poeh.
 
V čužbina i hljab ne jadat
si misleh az (misleh az),
kogato s IL-62
az pristignah v London.
 
(2) (Pristignah v london)
 
You're my woman, I'm your man,
Be mǎgliv anglijski den.
Dadoh az počti po zdrač
intervju za tozi mač.
Tajno bjah zeleno vzel
i ot našija hotel
ot iziskan magazin
džinsi vzeh za moja sin.
 
I just call to say I love you.
Posred nošt dočuh az ženski glas.
I just call to say I love you.
Čujte imam da vi kaža nešto az...
(nešto az, nešto az)
 
- Jasno, cherchez la femme, pardon, koeto šte reče, za ženata njama pregradi, za ženata njama pregradi. Vseizvestna e dragi televizionni zriteli ljubovta na mǎžete kǎm futbolnata igra, no az trjabva da podčertaja: i ženata ne ostava po-nazad. Ne slučajno e razkazana istorijata za Marta Hari. Neka si ja pripomnim, no njamame vreme za tova. Neka ostavim natatǎk da tekat neštata v hronologičen red i da vidim kak se e stignalo do tazi skǎpocenna pobeda. I sega, neka široko otvorim oči, naostrim uši, za da čuem kak natatǎk prodǎlžava cjalata tazi poučitelna istorija.
 
Šte vi napravjat klopka,
šte vi izlǎžat znači.
Sǎs nestandartna topka
šte se igrae mača.
 
V mafiotski krǎg popadnah tuk,
kǎm Uembli raztreperan trǎgnah bez da kaža zvuk.
Uouou ... raztreperan ... az.
 
Kato na trǎni bjah na moja stol
i sǎs užas gledah kak beležeha ni gol sled gol.
Uouou ... prez minuta ... gol.
 
Štom počivkata sled mig dojde,
na vratarja dadoh šilo topkata da probode.
Uouou ... ostro šilo ... da.
 
Ot stara koza jare bjah az,
Sǎs normalna topka rezultatǎt veče be za nas,
Uouou ... pobedihme ... da.
 
Sedem na šest, izmamata be tvǎrde plitka.
Likuvah dnes. Geroj izljazoh v trudna bitka.
 
Pak ljubovta mi pomogna mnogo, mnogo v tozi čas.
"Alo, ostani trenjor, u nas"- kaza tja, no bǎrzo trǎgnah az.
 
Čao, čao, čao, piko l`amore
čao, čao, čao, šte se vidim pak,
čao, čao, čao, piko l`amore,
čao, čao, čao, no na Slǎnčev brjag.
 
Čao, čao, čao, piko l`amore
čao, čao, čao, šte se vidim pak,
čao, čao, čao, piko l`amore,
čao, čao, čao, no na Slǎnčev brjag.
 
Milion, milion, milion aljh roz
V Sofija idvahme s radost, a ne s tǎga.
Koj drug e bil angličanite kato gost?
Vseki se sešta kakvo čaka ni sega!
 
Life is live, life is live
Life is live, life is live
 
- Tozi cveten sǎn, dragi televizionni zriteli i radioslušateli, mi be razkazan ot portiera na bǔlgarska federacija po futbol. Tazi istorija nikoga ne se e slučvala, no bi mogla da se sluči. Ako ne se e slučila, može da se sluči. Slučai ima mnogo, i slučki ima mnogo. No tova koeto šte se sluči kato slučka, nikoj ne može da predvidi!
 
Submitted by amateur on Sat, 11/02/2017 - 15:58
Comments