Jan Kochanowski - Na pany (Russian translation)

Polish

Na pany

Ciężko mi na te teraźniejsze pany:
Siebie nie baczą, a ganią dworzany.
"W on czas - pry - czystych zapaśników było,
Szermierzów, gońców, aż i wspomnieć miło.
A dziś co młodzi pacholcy umieją?
Jedno w się wino jako w beczkę leją."
Prawda, że wielka w sługach dziś odmiana,
Ale też trudno o takiego pana,
O jakich nam więc starszy powiadali;
Oni się w męstwie, w dzielności kochali,
Dziś leda Żyda z workiem pieprzu wolą -
Nie dziw, że rzadko za tarczami kolą.
 
Submitted by Hades21 on Sat, 07/10/2017 - 11:01
Align paragraphs
Russian translation

На панов

Ох, тяжко мне смотреть на нынешних панов:
Себя не видят, а придворных в голос хают.
 
«Во время оное достойных воинов немало было,
Шпажистов, вестников – такое вспомнить мило.
А нынче юный отрок что предпочитает?
В себя, как в бочку, вина заливает»
 
И то сказать, большая в слугах перемена стала,
Однако ж нелегко добыть такого пана,
Подобно прежним, как старики нам говорили:
Они себя и в мужестве, и в действии любили.
 
Сейчас Жида с мешком корицы или перца предпочтут –
Не диво потому, что редко со щитами в бой идут.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 07/10/2017 - 11:02
Jan Kochanowski: Top 3
See also
Comments